EKA-s alustavad tööd kaks uut uurimiskeskust

MUKOLA / PAKK

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) senat kinnitas kahe eraldiseisva uurimiskekskuse – Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus (PAKK) ja Muinsuskaitse ja konserveerimise labori (MUKOLA) – loomise. Kokku loodi mullu EKA-sse kolm uurimiskeskust, mida ühendab tegelemine keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku arengu teemadega läbi disaini, arhitektuuri ja pärandikaitse.

Viimasel kohtumisel kinnitas EKA senat Puitarhitektuuri kompetentsikeskuse (PAKK) ja Muinsuskaitse ja konserveerimise labori (MUKOLA) loomise. “Uurimiskeskused on loodud EKA praktikapõhiste uurimissuundade tugevdamiseks ning erialadeüleste teadussuundade arendamiseks. Oluline eesmärk on tudengite ja doktorantide kaasamine ning õppe- ja teadustöö tihedam sidumine,” sõnas EKA teadusprorektor Anu Allas

PAKK on arhitektuuriteaduskonna uurimiskeskus, mis seob teadus-, ja õppetegevuse uute projekteerimismeetodite, elukeskkonna ja tootearendusega, tuues kokku tudengid, erialaspetsialistid, teadlased ja tellijad nii avalikust kui ka erasektorist. “Puidu kui kiirelt moodi mineva ehitusmaterjali mõtestamiseks on hädavajalik just teaduspõhine lähenemine. Selle asemel, et hakata nüüdisaegset kiirarhitektuuri tõlkima puitu, tegeleme puidu omaduste võimendamisega ning projekteerime ruumi, mis on vaid puitarhitektuurile omane. Seega tegeleb PAKK ruumikultuuri eetiliste ja esteetiliste omaduste teadusliku võimendamisega,” kirjeldab PAKK-u plaane üks asutajatest ja juhtidest Sille Pihlak

Keskuse PAKK tegevus toetab kliimaneutraalselt ehitatud keskkonna visiooni, mida on võimalik saavutada, kui arendada tootmises ringmajanduse põhimõtteid, kasutada kohalikult hangitud biogeenset ehitusmaterjali, arendada uusi ja efektiivsemaid projekteerimismeetodeid ning panustada tööstuse automatiseerimisse ja kvaliteetse elukeskkonna loomisesse.

Muinsuskaitse ja konserveerimise labori (MUKOLA) eesmärk on arendada konserveerimist toetavat teadus- ja õppetegevust ning kultuuripärandi kõrgetasemelist dokumenteerimist ja tulemuste laiemat tutvustamist ja populariseerimist. 

“Labor on oluline seos praktilise konserveerimise ja tehniliste uuringute aspektist. See toetab muinsuskaitse ja konserveerimise spetsialistide teadusuuringuid ning pakub tudengitele ning valdkonna ekspertidele kaasaegseid tehnilise kunstiajaloo uurimise vahendeid ja metoodikat,” sõnas MUKOLA juhataja Andres Uueni. Ta lisas, et lähitulevikus keskendub labori tegevus olemasolevate andmete ja materjalide süstematiseerimisele ning Tallinna Püha Vaimu kiriku B. Notke altari-retaabliga seotud uuringute jätkamisele.

Esimene EKA eraldiseisev uurimiskeskus Jätkusuutliku Disaini ja Materjalide Labor (JDML) alustas tegevust 2021. aasta juunis. Labor seob teadus- ja õppetegevuse jätkusuutliku tootearenduse ja disainipraktikaga, tuues kokku tudengid, teadlased, praktikud ja ettevõtted. JDML tegeleb ringmajanduse ja ringsete toodete ning teenuste arendamise, materjali disaini ja uuringutega toetudes EKA varasemale sellealasele teadus- ja õppetöö kogemusele.

EKA uurimiskeskusi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond projektist “EKA LOOVKÄRG jätkuprojekt”. Projekti eesmärk on EKA konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekuse kasv oma vastutusvaldkondades ja nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades läbi õppe- ning teadus- ja arendustegevuste. Projekti tegevustega soovitakse luua paremad tingimused teadmussiirdeks.

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud