EKA tänavuse lennu seast valiti Noore Kunstniku ja Noore Tarbekunstniku preemia laureaadid

Peale lõpetamist tehakse näitusi! Noore Kunstniku preemia läks jagamisele, kuid Eesti Kunstnike Liidu asepresident Elin Kardi (paremal) sõnul on Sten Saaritsal näitus Hobusepea galeriis juba tulemas ning Eva Mustoneni taotlus näituseks juba laekunud. Seetõttu sai võimaluse isikunäituseks EKLi galeriis Hedi Jaansoo (vasakul). Foto: Martin Buschmann

Eilsel Eesti Kunstiakadeemia lõputööde näituse TASE’18 avamisel kuulutati välja Noore Kunstniku ja Noore Tarbekunstniku preemiad magistriõppe tasemel. Žürii otsustas jagada Noore Kunstniku preemia kolme magistrandi vahel – Hedi Jaansoo, Eva Mustonen ja Sten Saarits. Noore Tarbekunstniku preemia pälvis Helena Tuudelepp. Mõlema preemiaga kaasneb 1500 euro suurune stipendium ja isikunäitused Eesti Kunstnike Liidu galeriides.


Noore Kunstniku preemia

Žürii koosseisus Liisi Eelmaa, Tamara Luuk, Indrek Köster ja Ann Pajuväli oli “rabatud Lembitu 10 labürintidesse peidetud isikunäituste tasemest ja terviklikkusest, mille nad kõik kokku moodustavad. Iga kunstnik on osanud talle eraldatud ruumi omaks muuta sellise enesestmõistetava täpsusega, et meil kõigil jäid suud lahti […].”

Hedi Jaansoo (fotograafia eriala) magistritööna tehtud installatsiooni “Argused, nõrkused, ilud, sõlmed ja peaaegu mittemidagi” (juhendajad Anu Vahtra ja Eik Hermann) puhul tõi žürii esile, et ruumi tundlikkus, selle sees toimiv hierarhiavaba sõbralikkus ja õrnus ning kunstniku oskus kõnetada tugeva emotsionaalse laenguga “peaaegu mittemillegi abil” oli võimas.

Eva Mustoneni (skulptuuri- ja installatsiooni eriala) magistritöö “Plaksumasin vulkaani jalamil” (juhendaja Anna Shkodenko) puhul väärtustas žürii materiaalse kohalolu iseenesestmõistetavust, tema ruumiinstallatsiooni moodustavate esemete kindlust, mis annaks ka elevandile hirmuvaba tunde, et ta ei viibi portselanipoes.

Sten Saaritsa (uusmeedia eriala) magistritöö “Vahe peal” (juhendaja Raul Keller) puhul tõi žürii esile nelja seina turvalisuse asemel vabaõhu hajuvusse minemise julgust ning seal häälitsevate helide veenvust, mis avaldas muljet ja elavdas maastikku.

Lisaks preemia saajatele tõi žürii esile veel teisigi autoreid: “Tahaks rõhutada, et tasapinnale tegutsema jäänute järjekindlus, leidlikkus ja usk oma meediumi võimalustesse (Margit Õunapuu, Leelo-Mai Aunbaum, Karl Erik Talvet ja Jenny Grönholm) avaldas meile muljet ja tekitas lugupidamist.”

Noore Tarbekunstniku preemia

Žürii koosseisus Kristjan Mändmaa, Raili Keiv, Kadi Pajupuu, Kristel Saan ja Ketli Tiitsaar sõnul hindasid nad Ott Kikkase Noore Tarbekunstniku preemiat määrates töid eelkõige selles keerulises kontekstis, kuhu nad antud ruumides välja on pandud – mismoodi pääseb autori mõte mõjule.

Helena Tuudelepa (keraamika eriala) magistritöö “Keraamiline ese kui vahend ja kogemus” puhul tunnustas žürii tarbekunstile uue perspektiivi avamist, kontseptuaalset materjalikasutust parimal viisil, küsimuste esitamist esemelisuse, esemekohemuse, tarbitavuse ja jäävuse teemadel.

Lisaks soovis žürii esile tõsta sepakunsti magistrandi Hannes Tõnuri kauni joonega raudseid muusikainstrumente ja nahakunsti lõpetaja Maarja Roolahti läbimõeldult ja terviklikult esitletud tsirkusevahendeid.

 


 

Noore Kunstniku stipendiumit antakse välja alates 2005. aastast igal aastal Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna BA ja alates 2011. aastast ka MA taseme lõpetajale tema edasise professionaalse loomingulise tegevuse toetamiseks. Stipendiumi laureaatide määramisel väärtustatakse eelkõige noore kunstniku ideede ja mõtlemise jätkusuutlikust: tunnustatakse kandidaate, kelle senine töö annab enim alust arvata, et tegu on Eesti kunsti olulisi ideid või lähenemisnurki lisavate noorte autoritega, kelle jätkamine professionaalse kunstnikuna on ühiskonna vaatenurgast oluline ning Eesti kunsti-skeene seisukohalt vältimatu.

Noore Tarbekunstniku stipendium antakse välja alates 2016. aastast igal aastal EKA disainiteaduskonna BA ja MA taseme lõpetajale edasiste õpingute, professionaalse loomingulise tegevuse ja enesearendamise toetamiseks. Stipendiumi laureaatide määramisel väärtustatakse eelkõige noore tarbekunstniku loomingulisust, kunstnikupositsiooni ning pühendumist erialaste materjalide ja tehnoloogiate katsetamisele ja kasutamisele unikaalteoste loomisel. Tunnustatakse kandidaate, kelle looming annab alust arvata, et tegu on Eesti tarbekunsti uusi ja olulisi ideid või lähenemisnurki lisavate noorte autoritega, kelle jätkamine professionaalse kunstnikuna on Eesti kultuuri seisukohalt oluline ning tarbekunstierialade arengut rikastav.

BA taseme preemiad kuulutatakse välja EKA lõpuaktusel, 21. juunil, Rahvusraamatukogus.

TASE on Eesti Kunstiakadeemia igakevadine lõputööde festival, mille peanäitus on avatud EKA vabade kunstide teaduskonna hoones (Lembitu 10). Külastajaid oodatakse lõputöödega tutvuma iga päev kell 10–18.

Jaga sõpradega:

Postitas Mart Vainre
Viimati muudetud