EKA Transform4Europe’i assambleel Saarbrückenis

Lukas Wilmsi foto

Transform4Europe ühenduse strateegilisel assambleel Saarbrückenis arutleti Euroopa ülikoolide võrgustiku tulevikku

 

4-6. oktoobril toimus Saksamaal Saarbrückenis Euroopa Ülikoolide ühenduse Transform4Europe iga-aastane strateegiline üldkogu, mis võttis kokku senise kolme aastase töö ning seadis uusi sihte järgmisteks aastateks.

 

EKA on Euroopa Komisjoni Erasmus+ Euroopa Ülikoolide programmi raames rahastatud ühenduses kaasa löönud selle loomises, ehk 2020. aastast saadik. Vahepeal on allians kasvanud 7-st ülikoolist 11-k ülikoolist koosnevaks liiduks. ärgmisel rahastusperioodil juhime kahte olulist tegevust – roheline ülikooli linnak ja pärandiga seotud uuringute kaasajastamine.

 

Konverentsi raamistas paneel arutelu, mis ühelt poolt mõtestas Euroopa identiteedi tähendust  projekti kontekstis, et võtta arvesse kõigi partnerite eri-ilmelist identiteeti, väärtuseid ja unikaalsust. Nii nagu Euroopa identiteedi ühisosaks on erisuste väärtustamine, kultuuride ja keelte paljusus, väärtustab ka T4EU projekt koostöist kultuuri, kuhu iga ülikool saab tuua oma unikaalsed tugevused. Konverentsil viibis -ühendusega seotud partner Mariupoli Riikliku Ülikooli rektor ja teised projektiga seotud töötajad. Kohalolijatele tutvustati seda, kuidas ülikool on keerulisel ajal suutnud edasi tegeleda, millised on nende plaanid ja lootused tulevikuks, pandi paika ka tegevused, millega Transform4Europe ja kõik partnerid saavad panustada ülikooli uuesti ülesehitamisel. 

 

Konverentsi avasessioon keskendus senise kolme aasta saavutustele ning Saarimaa Ülikool (Saksamaa) andis edasi eesistuja positsiooni Sileesia Ülikoolile (Poola). Uuest perioodist on ühendusel roteeruv eesistuja süsteem (seni on seda rolli kandnud Saarimaa Ülikool) ja igal aastal vastutab strateegilise suuna seadmise ja esindamise eest erinev partnerülikool. Esitleti ka ühenduse uut peasekretäri ametipositsiooni, mis hõlmab endas ühenduse esindamist erinevates Euroopa Komisjoni institutsioonides ja suhtluses teiste sidusrühmadega ning samal ajal konsulteerida projekti rahastusega käivitatud ühenduse strateegilist kujunemist toimivaks juriidiliseks kehaks. Novembrist alustava ametikohale valiti sel suvel Eesti Kunstiakadeemia projektijuht Sven Idarand. 

 

Assamblee raames toimusid ka erinevad töötoad ülikoolide jätkusuutlikuse, ettevõtlusalase arendustöö, rohe projektide elluviimise teemadel. Muuhulgas arutati Service Learning töötas seda kuidas väärtustades uusi õppijakeskseid õpetamispraktikaid. sel korral analüüsiti lähenemisviisi, mis seob kokku kogukondlikud vajadused ning klassiruumis õpitu ja suunab õppijaid oma teoreetilisi teadmisi praktikas rakendama õppija jaoks tähenduslikel teemadel. Lähenemisviisi eripäraks on individuaalsus ning mentorlus (nii kogukonna huvigrupi esindaja kui aineõpetaja poolt). Oli hea meel tõdeda, et kui mitmete partner koolide õpetamispraktikas  peaaegu puudus lähenemine, mis nii tihedalt integreerib õppetöösse autentsed elulised väljakutsed, sai EKA jagada oma kogemusi nii Laetus programmi raames kui väljaspool seda toimunud koostööst ettevõtete ja kogukondadega. Oleme EKAs väärtustanud nii ettevõtluskoostööd kui kogukondade kaasamist, mis mõlemad ühtmoodi loovad võimaluse teadmiste praktikasse ülekandmiseks.

 

Päeva lõpetas Transform4Europe esimene teadusüritus Science Slam, ​​kus T4EU teadlased tutvustasid oma keerulisi teadustöid meelelahutuslikul viisil. Nii tundusid neuroteadus ja kvantfüüsika esitlused lausa püstijala komöödiana.

 

Kohtumisi täis nädal oli ka EKA üliõpilasesindusel, kes osales ühenduse tudengiesinduse koosolekul. Kõikide partnerülikoolide esindused alustasid oma ülikoolide struktuuride ja esinduste tutvustamisega, et lihtsustada tulevast kommunikatsiooni. Tudengitel oli huvitav võrrelda, kuidas EKA 1300 ja Alicante 30 000 õppigaja ülikooliikoolide tudengiesindused toimivad. 

Ühenduse liikme koolide rektoreid ühendav juhtkogu, asutuste koordinaatorite ning projektijuhtide töökoosolekud keskendusid peamiselt ühenduse tulevikule, sh järgmiseks neljaks aastaks Euroopa Komisjonilt saadud projektirahastuse kasutamine ja võetud kohustuste täitmine, võimaliku juriidilise keha loomine. Ettekande tegi järgmise aasta eesistuja Sileesia Ülikooli esindaja ning värskelt valitud peasekretär Sven Idarand (EKA) esitles oma tööprogrammi.

 

Juba 2024. aastal on Transform4Europe pakkumas palju võimalusi enesearendamiseks, teiste kõrgkoolide tudengitega kohtumiseks, akadeemiliste ja administreerivate töötajate vahetuseks ning toimumas on mitu suurüritust, mis on avatud ka EKA tudengitele ja töötajatele. 

 

Pille Epner. Anna Lohmatova workshop
Pille Epneri foto. Anna Lohmatova workshop
Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud