EKA võimestab rakendusuuringuid uurimiskeskuste käivitamisega

Näitus "Materjal I" (Kärt Ojavee, Marie Vihmar, Annika Kaldoja). Foto Martin Siplane

EKA senat kinnitas uurimiskeskuste korra, millega pannakse alus uudsetele õppe-, teadus- ja arendustegevusega seotud (reeglina) praktikapõhise uurimusega tegelevatele keskustele.

Keskused luuakse EKA prioriteetsete uurimisvaldkondade põhjal. Uurimiskeskused võimestavad teadurite tööd laiapõhjaliste alus- ja rakendusuuringute läbiviimisel ning EKAs valminud teadus- ja arendustöö tulemuste siirdamisel ettevõtlusesse ja avalikku sektorisse. Kord määrab uurimiskeskuste loomise, tegutsemise ja hindamise põhilised alused.

Uurimiskeskuste põhitegevuseks on praktikapõhine uurimus ja rakendusuuringud, osalemine uurimisprojektides koostöös teiste teadus- ja arendusasutustega ning nii era-, avaliku kui ka kolmanda sektori partneritega. Lisaks osalevad keskused õppetöös, moodulite tasemeõppes ja täiendusõppe programmides. Uurimiskeskuse ülesandeks on ka oma uurimisteemade ja töö tulemuste tutvustamine ning sellealane teabevahetus akadeemias ja ühiskonnas. 

“Uurimiskeskuste loomine on olnud üks EKA viimase aasta teadus- ja arendustöö prioriteet. EKAs on palju eksperimentaalse teadustöö potentsiaali, kuid selle eri harud kipuvad toimima eraldi, arenemata suuremateks uurimissuundadeks. Keskuste eesmärk on inimeste ja energia koondamine, mis võimaldab nii paremat seotust õppetööga kui ka tõstab EKA praktikapõhise uurimistöö konkurentsi- ja koostöövõimet,” ütleb teadusprorektor Anu Allas.

Tegevust alustab Jätkusuutliku disaini ja materjalide labor

Esimese uurimiskeskusena kinnitas senat Reet Ausi ja Kärt Ojavee teadusteemasid ühendava Jätkusuutliku disaini ja materjalide labori (JDML) arengukava. Labor tegeleb ringmajanduse ja ringsete toodete ning teenuste arendamise, materjali disaini ja -uuringutega, toetudes EKA varasemale sellealasele teadus- ja õppetöö kogemusele. JDML on võtnud endale eesmärgiks toetada EKA teadus- ja õppetööd ringdisaini ja ettevõtluse valdkonnas, suurendada sellealast ülikoolisisest koostööd ning edendada teadmussiiret institutsioonide ja ettevõtetega.

JDMLi üheks esimeseks suuremaks tegevuseks on biopõhiste ja teiste jätkusuutlike materjalide füüsilise ja veebipõhise kogu loomine. Kogu sisaldab nii Eesti Kunstiakadeemias kui ka teistes ülikoolides ja ettevõtetes loodud eksperimentaalseid ning rakenduslikke biopõhiseid ja teisi jätkusuutlikke materjale. Kogu saab kasutada nii EKA liikmeskond õppe- ja teadustöös kui ka laiem huviliste ring. Lisaks käivitab JDML oma laboriruumi katsete tegemiseks, alustab erinevate erialade tudengeid kokku toovate teemapõhiste vertikaalstuudiote väljatöötamist ning osaleb mitmetes koostöö- ja teadusprojektides. 

EKA uurimiskeskusi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond projektist “EKA LOOVKÄRG jätkuprojekt”. Projekti eesmärk on EKA konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekuse kasv oma vastutusvaldkondades ja nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades läbi õppe- ning teadus- ja arendustegevuste. Projekti tegevustega soovitakse luua paremad tingimused teadmussiirdeks.

Jätkusuutliku disaini ja materjalide labor Facebookis

EKA uurimiskeskuste kord

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud