Elamiskõlblikkus – avalike teenuste kujundamine vastupidavatele naaberkondadele

Jaanuar 2023 – detsember 2025

“Elamiskõlblikkus – avalike teenuste kujundamine vastupidavatele naaberkondadele”

Interreg BSR 2021-2027

Prioriteet: 1 Uuenduslikud ühiskonnad
Eesmärk: 1.2 Kohandatavad avalikud teenused

Partnerid:

Heinrich-Böll-Foundation Schleswig-Holstein e.V.;
Kieli linn;
Taani Kultuuriinstituut;
Business Kolding;
Guldborgsundi vald;
Pori linn;
Riia linnavolikogu;
Gdynia linn;
Gdanski tehnikaülikool;
Politics for Tomorrow;
Eesti Kunstiakadeemia.

EKA: 196 398 eurot
Kogueelarve: 2 624 316,18 eurot

https://interreg-baltic.eu/project/liveability/

Paljud Läänemere piirkonna väikesed ja keskmise suurusega linnad seisavad silmitsi keeruliste sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja majanduslike väljakutsetega, sealhulgas ebavõrdsus, kliimamuutused ja demograafilised muutused. COVID-19 pandeemia on osa neist väljakutsetest veelgi teravdanud, muutes samal ajal ka kodanike töö- ja elumustreid ning eelistusi. See on viinud ideeni, et “koroonajärgsed linnad” peaksid tegema muudatusi, läbima uuenemisprotsessi ja meelitama elanikke ja ettevõtteid, luues elamisväärsemad linnaosad.

Et olla selles ümberkujundamisprotsessis edukas, peavad linnad järgima integreeritud ja tasakaalustatud lähenemisviisi, mis põhineb keskkonnal, innovatsioonikultuuril, avalike teenuste osutamisel ja sotsiaal-kultuurilisel elul, tekitades tugevat kuuluvustunnet ja kodanikuaktiivsust. Selle projekti idee pärineb keskmise suurusega linnade kogemustest, kuidas nende väljakutsetega toime tulla. Ühine seisukoht on, et elamisväärse linna juured on naabruses ning tulevase linnaelu ja kooselu ideede väljatöötamisse ja elluviimisse tuleks kaasata kohalikke kodanikke ja kodanikuühendusi. Seetõttu peavad linnad muutuma kodanikele “lähedasemaks”, “avalikemaks” ja “aktiivsemaks”. Seda on võimalik saavutada, julgustades linnavalitsuse töötajate seas uuenduslikku mõtlemist, kastist välja mõtlemist ja osaluspõhist lähenemist. Kõik see on koondatud mõistesse “avalikku huvi pakkuv disain”, st kasutajakeskse disaini põhimõtete rakendamine üldist huvi pakkuvates küsimustes.

Kujunduspõhimõtteid teavad või neid rakendada oskavad aga vähesed linnavalitsuse töötajad. Seetõttu ei tohiks nende elluviimine olla üksikute pilootprojektide küsimus, nagu praegu sageli tehakse, vaid ülelinnaline küsimus. Linnade poliitiline ja administratiivne juhtkond peab olema valmis muutma disaini ja kasutajate kaasamise juhtpõhimõtteid ning aktiivselt soodustama ja toetama avalike huvide disainiga seotud õppe- ja innovatsiooniprotsesse.

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud