Bakalaureus

Maris Maasikas-Korts

Klaas on üks neljast erialast BA-taseme ühendõppekaval “Klaas, keraamika, ehe ja sepis”. Sisseastumiskatsed on õppekava erialadel ühesugused. Esimesel semestril õpivad kõigi õppesuundade üliõpilased koos, kodunevad kooli, teaduskonna ja valitud erialaga. Tehakse sissejuhatus  joonistamisse, värviõpetusse, kompositsiooni, teooriasse. Alates teisest semestrist on õpe eelkõige erialapõhine, aga nii mõndagi viivad õppekava erialad läbi üheskoos. Koondõppekava annab võimaluse tutvuda erinevate lähenemiste, materjalide, tehnoloogiate ja töökodadega ning kasutada neid kõiki oma projektide teostamisel. Samuti on võimalik teha koostööd teiste õppekavadega nii disainiteaduskonnas kui akadeemias laiemalt.

Bakalaureusetaseme õpe kestab kolm aastat, koosneb teooriaainetest (klaasitehnoloogiad, klaasikunsti ajalugu, muuseumitund), loomingulistest erialaprojektidest ning praktilistest ainetest (töö materjalis, töötoad ning meistriklassid, fotograafia, valikained), portfoolio valmib kolmanda aasta lõpuks ning sisaldab ülevaadet senise loomingulise töö paremikust, kuid võib olla ka projektipõhine.

Magistriõppes tegeldakse kunsti- ja disainisuunaliste projektidega, spetsialiseerutakse aga oma eelistusest vastavalt magistriprojektis, mis koosneb üldjuhul loomingulisest tööst ning teoreetilisest uurimusest.

Oluliseks peame individuaalse töö ja grupitöö tasakaalustatud ühitamist, klaasierialas on valmisolek rühmatööks oluline mitmete tehnikate, eriti aga kuumtöötluse juures. Samuti peame väga vajalikuks oskust suhelda tööalaselt väljaspool oma eriala, seda nii tellijate kui teiste erialade esindajatega, millest johtuvalt meie erialaprojektid on sageli seotud konkreetsete tellimuste, näituseprojektide või klaasisündmustega.

MILLISED OSKUSED OMANDATAKSE

 • Klaasi kui materjali omaduste ja võimaluste põhjalik tundmine
 • Erinevate klaasitehnikate valdamine
 • Oskus lahendada disainiprobleeme, -ülesandeid
 • Oskus ja soov osaleda nii kodumaises kui rahvusvahelises kunstielus
 • Oskus klaasikunstnikuna haakuda arhitektuuri, sisearhitektuuri, disaini ja vabakunsti probleemidega

KELLENA LÕPETAJAD TÖÖD LEIAVAD

 • Klaasikunstnik, vabakutseline kunstnik
 • Stuudiokunstnik, -disainer, tarbekunstnik
 • Disainer
 • Klaasi restauraator
 • Eriala õpetaja, õppejõud, huvialaringide juhendaja
 • Klaasimeister, käsitööline

ÕPPEKAVA

1. aasta

Omandatakse klaasivaldkonna põhiteadmised ja oskused, tegeldakse klaasi külmtöötluse ja värviprobleemidega, saadakse esmane kogemus ahjutehnikates ning vormimaterjalide kasutamises.

2. aasta

Olulist kohta omab klaasidisaini ülesanne, pannakse alus teadmistele ja oskustele sh arvutiprogrammide tundmisele, mis võimaldavad tulevikus töötada disainerina – seda nii klaasitööstuses kui -stuudios. Õpitakse kasutama ka mitmeid tehnikaid sh klaasimaal, trükitehnikad, graveerimine. Saadakse esmane kogemus näitusekontseptsiooni püstitamisel ning näituse korraldamisel.

3. aasta

Suuremahulise loomingulise ülesande – näituseprojekti – abil kinnistatakse eelnevalt õpitu, dokumenteeritakse senitehtust parim portfoolios, mis on bakalaureusekraadi omandamisel nõutav ning annab ka vajalikud oskused tulevases elus oma loomingu tutvustamiseks.