Sisseastumine

Disaini ja innovatsiooni (kujunduskunst) õppekavale vastuvõtt

Ootame laia silmaringiga, avatud meelega õppimishuvilisi inimesi. Eelnev kogemus tuleb kasuks, et olla veendunud oma valikus, kuid pole ilmtingimata vajalik. Soovitav on siiski varasem kunstihuvi, mis väljendub läbitud kursustes, käidud huviringides, loetud raamatuis või külastatud näitustes.

Kandideerimise nõuded:

  • vähemalt keskharidust või sellele vastav kvalifikatsioon
  •  eesti keele riigieksam vähemalt tulemusele 50 punkti või eesti keel teise keelena riigieksam vähemalt tulemusele 75 punkti
  • inglise keele oskus B1 tasemel.

Dokumendid sisseastumiseks esitatakse sisseastumis keskkonnas SAIS. Dokumentidega koos esitatakse portfoolio ja vastatakse lisaküsimustele.

Portfoolio koosneb vähemalt 8st ja enamast tööst, milleks võivad olla maalid, joonistused, fotod, eskiisid ja erialased katsetused. Portfoolio faili (failide) maht ei tohi ületada 15mb. Portfoolio võib esitada ka lingina.

Disaini ja innovatsiooni erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee. Küsimused leiad SIIT

Vestlus toimub 02.07.2022 Põhja pst 7- A401. Individuaalse vestluse aja leiab iga kandidaat SAISist oma avalduselt.

Vestluse käigus tutvutakse kandidaatide varasemate töödega ja komisjoni liikmed esitavad küsimusi, mis puudutavad kandidaadi tegevust kunsti vallas, eriala valiku põhjendamist ning üldist silmaringi.

Eriala eksami eesmärgiks on teada saada kandidaadi sobivust valitud erialal õpingute alustamiseks. Eksamiks on erialakompositsiooni ülessanne, mis sooritatakse kohapeal samal ajal vestlusega.

Kui viiruslik olukord ei luba kohapeal eksamit siis saadetakse ülesanne teile meilile pärast avalduste vastuvõtu perioodi lõppu.
Eksamitöö saadetakse tagasi samale aadressile kust ülesanne tuli, päev enne vestlust.

Sisseastumise ajakava.
13.-27.06.2022 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
13., 20. ja 27.06.2022 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7-D206
02.07.2022 vestlused ja sisseastumiseksamid (vestluse aja leiad oma avalduselt SAISis)
hiljemalt 08.07.2022 teatatakse vastuvõtu tulemused
kuni 11.07.2022 õppima tulemise kinnitamine SAIS-is

kuni 16.08.2022 Lepingute sõlmimine tasuliste üliõpilastega
17.08.2022 Õppeteenustasu esimese osamakse tasumise tähtaeg
29.08.2022 Üliõpilaste immatrikuleerimine

Täpsem info sisseastumise üldtingimuste kohta
www.artun.ee/sisseastumine/bakalaureuseope

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, ruum D206

helen.jyrgens@artun.ee