Urbanistika

Linnalise keskkonna loomise uurimine

EKA urbanistika ingliskeelses magistriõppes uuritakse süvendatult, kuidas linnalist keskkonda sotsiaalselt, poliitiliselt ja tehnoloogiliselt luuakse. Urbanistika seob omavahel tegemise ja mõtlemise erinevad tahud kontseptuaalselt tugeva ning uurimuspõhise kriitilise lähenemisega kaasates teadmised  näiteks linnauuringute ja -planeerimise, arhitektuuriteooria, sotsioloogia, linnaetnograafia, geograafia jm valdkondadest.

Sisseastumisinfo

Eriala

Elukeskkonnaga seotud küsimused on sotsiaalses ja poliitilises sfääris olulisemad kui kunagi varem. Urbanistika eriala aitab tudengitel mõista tänapäeva linna kujundavate institutsioonide, mõjujõudude ja konfliktide dünaamikat ning pakub niisuguste keskkondade mõistmiseks ning sellega aktiivseks suhestumiseks erinevaid viise ja võtteid. Õppetöös pööratakse tähelepanu linna kahetisele loomusele ühelt poolt ehitatud keskkonna, teisalt sotsiaalsete protsesside kogumina, mistõttu käsitleb EKA urbanistika eriala laiemat teemaderingi kui vaid linnadele mõeldud lahendused.

Õppekava

Kaheaastane inglisekeelne magistriprogramm käsitleb kaasaegset linnakeskkonda mitmete sidusvaldkondade perspektiivist nagu näiteks urbanistika, linnaplaneerimine, arhitektuuriajalugu, linnasotsioloogia ja -etnograafia ja kriitiline geograafia. Õppekava annab tudengitele teoreetilised alusteadmised linnaruumi ajaloost ja kaasaegsetest arengutest, oskuse erinevaid metodoloogiaid kasutades praktilist uurimistööd teha, analüüsida linna interdistsiplinaarsete vahenditega, arusaamise erialasest rahvusvahelisest kontekstist ning võimaluse rääkida kaasa linnaruumi planeerimises.

Õppetöö keskmes on terve semester vältavad uurimisstuudiod, kus tudengid analüüsivad ja rakendavad erinevaid viise elukeskkondade mõtestamiseks ja disainimiseks, sealjuures mitte alati lahendusi otsides, vaid neid vaidlustades. Lisaks stuudiotööle osalevad tudengid kaasaegset linna ja arhitektuuriteooriat käsitlvatel loengutel ja seminaridel. Õppekava on rahvusvahelise suunitlusega, seda nii temaatiliselt kui välisõppejõudude kaasamise poolest.  Esimese ja teise aasta tudengid osalevad tihti ainetes koos, grupid on väikesed ning palju on personaalset juhendamist. Õppetöö osana on reisitakse nii Eestis kui kaugemal, oluline on ka intensiivne välitöö.

Kellena saab töötada?

Meie lõpetajad töötavad nt avaliku halduse valdkonnas, urbanistikaga tegelevates vabaühendustes, arhitektuuribüroodes, konsultatsiooniettevõtetes ja huvirühmade eest seisvates organisatsioonides üle maailma. Õppekava annab ka ettevalmistuse jätkamaks õpinguid doktoriõppes.

Lisainfo

Urbanistika õppekava ingliskeelsel lehel: artun.ee/urbanstudies

EKA urbanistika Facebookis