Ettevõtluskoolitus EKA õppejõududele ja vilistlastele

Head EKA vilistlased, kutsume teid kahepäevasele ettevõtluskoolitusele EKA õppejõududele ja vilistlastele mahuga 1 EAP, millest auditoorset õpet on 16 akadeemilist tundi.

Koolitus toimub: teisipäeval, 4.4.2017 ja kolmapäeval, 5.4.2017 kl 9.45-17.15 Eesti Kunstiakadeemias, Estonia pst 7, ruumis E-241.

Kursus on avatud EKA õppejõududele ja vilistlastele ning on suunatud praktiliste ettevõtlusega seotud teadmiste ja oskuste omandamisele.

SISU

· Ärimudeli kontseptsioon;

· Äriidee defineerimine;

· Kliendi olemuse ja kliendi vajaduste mõistmine;

· Ärimudeli kirjeldamine ja modelleerimine;

· Väärtuspakkumise kirjeldamine ja modelleerimine;

· Ärimudeli komponendid: turukommunikatsioon, jaotus, hind, arveldamine.

Õpiväljundid:

– osaleja teab, mis on äriidee ja oskab seda formuleerida;

– osaleja omab kontseptuaalset arusaama ettevõtte ärimudelist ja selle komponentidest;

– osaleja mõistab, kuidas tuvastada ja kaardistada klienti ja kliendi vajadusi;

– osaleja oskab tuvastada väärtuspakkumist ja seda adekvaatselt kirjeldada;

– osaleja oskab kirjeldada ja modelleerida oma ettevõtte ärimudeleid;

– osaleja oskab oma ettevõtlust ja selle ärimudelit kavandada ja esitleda.

Koolitusel kasutatakse mitmekesiseid õppijaid kaasavaid ja õppimist toetavaid meetodeid, sh lühiloengud, grupitöö, praktilised harjutused ja arutelud.

Koolitaja:

Mart Kikas on EKA ettevõtlusõppe tunnustatud koostööpartner, Senior Innovation Coach (Academy of Innovation Coaching), diplomeeritud juhtimis-coach (Academy of Executive Coaching) ning konsultant ja koolitaja ärimudelite, strateegia ja juhtimise valdkonnas. Mart Kikas on olnud ärimentoriks Ajujaht top100 tiimidele, startup kiirendites SeedCamp ja Startup Wise Guys, ning on püsimentor digitaalse loovmeedia inkubaatoris DIGIX.

Mart on lõpetanud Norwegian Business School-i (MBA, strateegia ja juhtimine) ja Tartu Ülikooli (MA, sotsioloogia). Ta on töötanud Aspiro AB (NASDAQ OMX – ASP) Soome ja Baltikumi regiooni juhina ning Kesk- ja Ida-Euroopa äriarenduse asepresidendina. Ta on olnud Arengufondi juhatuse esimehe nõunik ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti peadirektori asetäitja. Mart on töötanud kahes pangas turunduse ja elektroonilise panganduse vallas. Lisaks on Mart asutanud ja juhtinud mitmeid kirjastamise ning reklaami ettevõtteid. Mart on pidanud loenguid innovatsiooni juhtimisest ja ärimudelistest EBS-is ja Tartu Ülikoolis.

Koolituspäev:

9.45 tervituskohv

10.00-11.30 I sessioon

11.45-13.15 II sessioon

Lõunapaus

14.00-15.30 III sessioon

15.45-17.15 IV sessioon

Kursuse lõpetanud saavad tunnistuse, mille eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ja praktilise ülesande lahendamine meeskonnas.

Registreerumine aadressil https://goo.gl/forms/FwnlaMAUOJ636tRk1 hiljemalt 1. Aprillil.

Koolitus on osalejale tasuta. Koolitust korraldab EKA Avatud Akadeemia. Koolitus rahastatud Eesti Kunstiakadeemia ASTRA projektist EKA LOOVKÄRG.

NB! Koolitusele registreerumisel ja koolitusele mitteilmumisel või koolituse poolelijätmisel on leppetrahv 50 eurot.
Lähem info: Kristiina Krabi-Klanberg, e-post kristiina.krabi@artun.ee
Jaga sõpradega:

Postitas Kristiina Krabi
Viimati muudetud