Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Narva kunstiresidentuuris

Foto: Euroopa komisjon Eestis

10. oktoobril külastas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Narva kunstiresidentuuri, kus toimus seminar, mille käigus arutati Eesti õiglase ülemineku kava. Sõna võtsid ka peaminister Kaja Kallas ning riigihalduse minister Riina Solman.

Lisaks külastati Narva visiidi ajal Kreenholmi manufaktuuri, mille asutas Ursula von der Leyeni vanavanaisa parun Ludwig von Knoop.

Eesti peaminister Kaja Kallas ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen andsid täna Narvas stardi õiglase ülemineku kava rakendamisele. Ida-Virumaa saab 354 miljonit eurot Euroopa õiglase ülemineku fondist, mis oli loodud nende piirkondade toeks, kes seisavad silmitsi eriti suurte väljakutsetega kliimaneutraalsuse poole pürgimisel. Kava meetmed aitavad mitmekesistada Ida-Viru majandust ja teha Ida-Virumaa paremaks elupaigaks.

„Rohepöörde vajalikkusest on räägitud pikalt, kuid Venemaa sõda Ukraina vastu on teinud ka viimastele kahtlejatele selgeks, kui oluline on loobuda fossiilsete energiaallikate kasutamisest veelgi kiiremini. Kliimaneutraalsuse poole pürgimine on võimalus parandada meie energiajulgeolekut, muuta Ida-Virumaa majandus jätkusuutlikumaks, soodustada piirkonda uusi investeeringuid ning tõsta ettevõtete konkurentsivõimet,“ ütles Kaja Kallas Eesti õiglase ülemineku kava avaseminaril Narvas, kus arutleti rohepöördega piirkonna ees avanevate võimaluste üle.

„Õiglane üleminek mitmekesisemale majandusele annab Ida-Virumaa elanikele tuleviku osas uut kindlustunnet ja loob uusi hästi tasustatud töökohti. Samuti aitab see kaasa siinse looduse ja elukeskkonna parandamisele. Kõike seda ootavad meilt ka Ida-Virumaa noored, kes arutasid õiglase ülemineku olulisust eelmisel aastal kliimakogus,“ lausus peaminister Kallas, kes tänas toetuse eest Euroopa Komisjoni ja kõiki neid, kes Eesti-siseselt aitavad kaasa õiglase ülemineku kava elluviimisele.

„Taastuvad energiaallikad toetavad pikaajalist konkurentsivõimet ja majanduskasvu, mida fossiilkütused ei tee. Õiglase ülemineku fond aitab luua uusi ettevõtteid, moderniseerida vanu ning tuua Ida-Virumaale teadusuuringuid ja luua uusi töökohti,“ toonitas Ursula von der Leyen.

Eesti õiglase ülemineku kava keskendub kahele teineteist võimendavale suunale. Need on „Majandus ja tööjõud“, millele suunatakse  273 miljonit eurot, ning  „Keskkond ja sotsiaalne kaasatus“, kus käivitavate meetmete maht on 66,74 miljonit. Eesti saab õiglase ülemineku fondist teiste Euroopa riikidega võrreldes ühe elaniku kohta kõige rohkem raha.

„Nii Ida-Viru kui ka Eesti jaoks tervikuna on see 354 miljonit ülioluline rahasüst, mida saame tänu Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondile piirkonnale pakkuda,“ rõõmustas riigihalduse minister Riina Solman. „Kui siiani oleme koostöös kohalikega keskendunud eelkõige toimiva plaani koostamisele ning sellele, kuidas toetusraha kõige paremini ära kasutada, siis nüüd on aeg täie auruga hakata neid plaane ellu viima. Ennekõike ongi siin vaja kohalike elanike tunnetust, milliseid muutusi ja arenguid nad ise soovivad näha Ida-Virumaa majanduse ja elukeskkonna tulevikukindlaks ja keskkonnasõbralikumaks muutmisel. Neil on selleks väga häid mõtteid! Teistpidi on aga sama oluline riigi jätkuv abi ja nõu, millele saavad kohalikud suurte eesmärkide ellu viimisel toetuda“.

Õiglase ülemineku kava abil loodud töökohad peavad piirkonda tekkima lähima seitsme aasta jooksul. Uute võimaluste vastu on aktiivselt huvi tundnud ja vajaliku eelnõustamise läbinud juba kümned ettevõtted, nii mõnedki neist töötavad praeguseks juba taotluse vormistamise kallal. Enamik õiglase ülemineku fondi meetmeid avaneb tõenäoliselt käesoleva aasta lõpus või järgmise aasta esimeses pooles.

Kaja Kallase kõne

Pressiteate allikas

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud