Fideelia-Signe Roots “Naine kui kangelane” (Dissertationes 24)

Fideelia-Signe Rootsi loomepõhine uurimus „Naine kui kangelane“ tegeleb soorollide ja nõukogudeaegsete naistraktoristide kuvandi ümbermõtestamisega. Küsitakse, kuidas saaksime ühiskonnas, mis näeb naisi pigem ohvrirollis, tõlgendada naist kangelasena, vältides tema objektistamist ja üleseksualiseerimist. Autor rakendab nii kunstipraktikaid kui kvalitatiivseid uurimismeetodeid. Väitekiri hõlmab muuhulgas traktoristi, kombaineri ja töökangelase Elmina Otsmani ning kulturisti ja amatsooni Maria Watteli juhtumiuuringuid, mille abil vaadeldakse naise kui kangelase enesereflektsiooni ja avastatakse senitundmatuid tahke antud valdkonnas. Autor käsitleb oma kolme temaatilist isiknäitust, avab teoste tagamaid ja vaatleb ajalooliste materjalide kasutusviise kunstipraktikas. Mütoloogilisel tasandil on fookuses amatsoonid ja hiiud, argitasandil naistraktoristidest töökangelased. Kuigi naiseroll on ajas muutuv ja nõukogude perioodil sai valdavaks naisekuvandiks töökangelane, ei ole naised seni vabanenud soolisest tööjaotusest privaatsfääris. Uurimuses tuli esile naiste vajadus maskuliinseks peetaval alal tegutsedes oma naiselikkust „kõigest hoolimata“ säilitada ja oma tegevust põhjendada. Samas ilmnes naiste jõuline püüdlus olla nn mehelikul erialal meestest parem ja missioon innustada teisi naisi iseseisvusele ning julgusele tegeleda meelepärase alaga ka siis, kui seda peetakse maskuliinseks. Ühiskond taastoodab mõttemustrit, et naised ei ole meestega samaväärsed, kuid mida rohkem naistele sõna anda ja neid kuulata, seda kiiremini hakkab lumepall veerema, kuni muutub laviiniks nimega „naiste ajalugu” ja naisi nähakse kui inspireerivaid kangelasi.

Juhendajad / Supervisors: prof Tiina Ann Kirss, prof Katrin Kivimaa
Konsultant / Consultant: prof Marko Mäetamm
Eelretsensendid / External Reviewers: Reet Varblane, Eve Annuk, Barbi Pilvre, Margus Ott
Oponent / Opponent: Eve Annuk

Keeletoimetaja (eesti keel) / Copy editor (Estonian): Kaidi Saavan
Keeletoimetaja (inglise keel) / Copy editor (English): Ulvi Haagensen
Tõlge inglise keelde / English translation: prof Tiina Ann Kirss, Fideelia-Signe Roots
Graafiline disain / Graphic design: Stuudio Stuudio

Dissertationes Academiae Artium Estoniae 24
183 lk, eesti keeles, ingliskeelse kokkuvõttega
Eesti Kunstiakadeemia, 2017

ISBN 978-9949-594-45-0
ISSN 1736-2261

Jaga sõpradega:

Postitas Neeme Lopp
Viimati muudetud