“Väike fototeooria lugemik” (koostanud Neeme Lopp ja Marge Monko)

“Väike fototeooria lugemik” on esimene eestikeelne ülevaatlik fototeooria tekstide kogu, mis hõlmab tekste 20. sajandi algusest kuni tänapäevani 18 autorilt: László Moholy-Nagy, Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, André Bazin, Roland Barthes, Pierre Bourdieu, Laura Mulvey, Peter Wollen, Joel Snyder, Rosalind Krauss, Christian Metz, John Tagg, David Bate, W. J. T. Mitchell, Hito Steyerl, Jacques Rancière, Ariella Azoulay ja Trevor Paglen. Nende eriilmeliste (ja kohati vastandlikegi) autorite kaudu ei püüta edendada üht selgepiirilist fotonägemust, vaid juhtida, vastupidi, tähelepanu fotodiskursuse mitmekesisusele, selle eri algetele ja sihtidele teooriavälja enam kui sajandipikkuse vaheldusrikka arengu käigus.

Kogumik saab alguse 20. sajandi kolmandast kümnendist Bauhausi professori László Moholy-Nagy juurest, kui kerkib modernsel kujul esile küsimus sellest, mida foto kui potentsiaalselt masstoodetav representatsioonivorm teeb inimese tundestruktuuriga – küsimus, mis kummitas 19. sajandi keskel juba Baudelaire’i. Tekstivalik kulgeb läbi 20. sajandi eri fotokäsitusviiside, mis ulatuvad foto kui pildi semiootikast foto institutsionaalse analüüsini, jõudes lõpuks 21. sajandil digifotograafia ja masinloetavate kujutisteni, mis ei arvesta justkui enam üldse inimsilma ja -maailma karakteristikaga.

Muidugi saab seegi kogumik olla üksnes sissejuhatuse sissejuhatus fotodiskursuse üha paisuvasse universumisse, väike maitseproov mõnedest teemadest, millega autorid on aegade jooksul fototeooria väljal tegelnud. Siit võib lugeja leida inspiratsiooni, et järgmisi autoreid või teisi tekste juba originaalkeeles üles otsida.

Koostanud Neeme Lopp ja Marge Monko
Kolleegium: Kirke Kangro, Laura Kuusk, Reimo Võsa-Tangsoo
Tõlkinud Ingrid Ruudi, Mati Sirkel, Anti Saar, Krista Kaer, Marge Liiske, Neeme Lopp, Andres Luure, Neeme Näripä
Toimetanud Neeme Lopp, v.a Walter Benjamin (Terje Loodus ja Marek Tamm), Roland Barthes (Anti Saar), Laura Mulvey (Neeme Lopp ja Eva Näripea), Rosalind Krauss (Ingrid Ruudi)
Keeletoimetaja: Tiina Hallik
Kujundus: Ott Kagovere

363 lk, eesti keeles
Eesti Kunstiakadeemia Kirjastus, 2021

ISBN 978-9916-619-30-8

Jaga sõpradega:

Postitas Neeme Lopp
Viimati muudetud