Aastaraamatu vihik “Arhitektuurne projekteerimine: Graafiline (re)presentatsioon”

Arh Pro Graafika V

Aastaraamat 2014-2015/ I kursus

Vihikut saab sirvida siin.

Kursus tegeleb käelise treeningu ning visuaalse mõtlemise arendamisega. Tuleb näha ja taasesitada osiseid maailmast nii nagu nad meile ilmnevad ning tuleb suuta tekitada ja kujutada (edasi anda) ideid ja kujutelmi, mida keegi ei ole näinud ning veel ei tea. Kursuse tulemusel saavad üliõpilased mahuka käeliste graafiliste oskuste ning visuaalse ja kontseptuaalse mõtlemise pagasi. Sellega kaasneb üldistamise oskus ning võime näha ja töötada erinevate süsteemide ja struktuuridega. Esteetiline kaemus on siin pigem süstemaatilise töö kaasprodukt kui senise kogemuse ja eelarvamuse väljendus. Kursuse eesmärk on õppida olemasolevast ära tundma olulist ning luua uusi struktureeritud maailmu, mis sünniksid isiklikust tõdemusest ja selle süstemaatilisest edasiarendusest ning välistaksid seeläbi käibetõdede pealiskaudse pinna. Töö on ajaliselt väga mahukas ning eeldab väga mitmete proovide ja variantide (ümber)tegemist.

Kursuse juhendajad: Toomas Tammis ja Paco Ulman

Aastaraamatu vihiku toimetajad: Ann Kristiin Entson, Kristi Merilo

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, 2015

ISBN 978-9949-467-65-5 (trükis)

ISBN 978-9949-467-66-2 (pdf)

ISSN 2461-2359

Jaga sõpradega:

Postitas Anu Piirisild
Viimati muudetud