Arhitekt Peeter Tarvas [Elektrooniline teavik]

Arhitekt Peeter Tarvas

KOOSTAJAD: Jüri Soolep, Mart Kalm, Pallas Mudist

KÜLJENDUS JA KAAS: Enno Piir, Irina Tammis

 

Arhitekt PEETER TARVAS. (6. I 1916-23.III 1987)

Õppis 1923-29 Tallinnas J. Westerbergi eraalgkoolis ja 1929-34 1. Reaalgümnaasiumis. Arhitekti kutse omandas 1935-40 Brno Saksa Tehnikaülikoolis.

Oli 1948. aastast Eesti Riikliku Kunstiinstituudi õppejõud (1949 dotsent,1965 professor, 1961-87 prorektor, 1962-64 arhitektuurikateedri juhataja) ja 1945-54 ka Tallinna Polütehnilise Instituudi õppejõud. Eesti NSV Teeneline Kunstitegelane (1962). Aastast 1945 Arhitektide Liidu liige (1961-79 aseesimees).

 

Saatesõnad, dr. Jüri Soolep:

Käesoleva kogumiku saamislugu kasvas välja Peeter Tarvase arhitektuuri ajaloo loengukonspektidest, mis minu kätte jõudsid prof. emeeritus Rein Zobeli vahendusel. Nimetatud konspektid valmisid 1935 – 1940, kui P. Tarvas õppis Brno Saksa Tehnikaülikoolis. Lisaks nauditavale graafikale, millega arhitektuuri ajalugu on jäädvustatud, kujutavad konspektid ka haruldast ajaloolist dokumenti. See on sissevaade tolleaegsetesse õpetamismeetoditesse, teatud ajalooliste mälestiste eelistusele ja muidugi omamoodi ajastu vaimule.

Konspektid tundusid liiga hinnalised, et neid Kunstiakadeemia raamatukogu avariiulitele välja panna. Nii tekkis mõte need dokumendid skaneerida ja digitaalselt säilitada. Samal ajal tutvusid Kunstiakadeemia arhitektuuri kateeder ja Arhitektuurimuuseum P. Tarvase koduse pärandiga. Ka sellest tehti valimik eelkõige nendest töödest ja kaustadest, mis olid kooliga seotud. Siia kuuluvad väga huvitava dokumendina P. Tarvase lõputöö ja tema autorialbumid dotsendi ja professori kohale kandideerimisel. Viimased eksponeerivad arhitektuurseid objekte oma ajastu kontekstis ja sellisena on väga haruldane ja hinnaline materjal. Nii kasvas kogumiku pildimaterjal mitmekesisemaks.

Viimases etapis lisasime ka audiotekstid P. Tarvase kaasaegsete mälestustest. Sellise eriilmelise materjaliga kogumik antakse välja arhitektuuriteaduskonna toimetiste formaadis. 6. jaanuaril 2006 möödus 90 aastat P. Tarvase sünnist ja see andis võimaluse kogumiku pidulikumaks tutvustamiseks Kunstiakadeemia näitusesaalis.

 

ISSN 1736-4485

ISBN-10: 9985-9706-2-4

ISBN-13: 978-9985-9706-2-1

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, 2006

 

Jaga sõpradega:

Postitas Anu Piirisild
Viimati muudetud