Tallinna orbiidil. Linnalikud elumudelid loodusmaastike keskel

tallinna orbiidil

TOIMETAJAD JA KUJUNDAJAD: Eva Kedelauk, Kristel Niisuke , Kristiina Remmelkoor.

Raamat “Tallinna orbiidil” sisaldab 22 magistrandi visiooni looduslikust linnakeskkonnast. Vaatluse all on Kiili, Rae, Kehra, Loo, Astangu, Naissaar, Lasnamäe, Kopli ja Mustamäe.

Üliõpilasi juhendasid prof. Andres Alver, prof. Veljo Kaasik, doktorant Indrek Rünkla.

Kogumiku aluseks on kokkuvõte 2011/2012 õppeaasta IV kursuse üliõpilastöödest. Igal õppeaastal jaotub tudengite töö kaheks osaks, milles lahendatakse kollektiivse tööna planeering ning projekteeritakse individuaalselt elamisüksused ning lähiala sotsiaalobjektid.

“Tallinna orbiidil” on oma sarjas kolmas. Varasemad kaks kogumikku olid pühendatud selgelt etteantud programmilistele teemadele, esimene Tallinna linna sisealade tihendamise võimalustele, teine aga Tallinnaga ühistranspordiga (rongi ja tulevikutrammiga) ühendatud lähialade rehabiliteerimisele. Käesoleva kogumiku teemaks kujunes varasemate kogumike temaatikate „järelnope“, s.t. liiguti jätkuvalt nii Tallinna linnasiseses äärealas kui ka lähivaldades ning teemat võib üldistatult kokku võtta kui liikumist Tallinna orbiidil, mille ühiseks ja siduvaks nimetajaks sel korral võib pidada suhet loodusega.

Eesti ja inglise keeles.

ISBN 978-9949-467-39-6

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, 2013

 

Jaga sõpradega:

Postitas Anu Piirisild
Viimati muudetud