Gümnaasiumi valikkursuste “Arhitektuur ja elukeskkond” ja Disain ja protsess” õpetajate täiendkoolitus

Fotograaf: Tõnu Tunnel
Kaks uut gümnaasiumiastme valikainet „Arhitektuur kui elukeskkond“ ja „Disain ja protsess“ on põnevad ja vahetult igapäevase elukeskkonnaga seotud kursused täiendamaks üldhariduskooli programmi. Arhitektuur, disain ja elukeskkond on hübriidsed teemad, mis puudutavad kujutavat ja rakenduskunsti ning kunstiajalugu vaid ositi. Mõlemad valikkursused on väga pädevalt üles ehitatud, huvitavad, mitmekesised, aga ka õpetajalt uusi teadmisi ja meetodeid nõudvad. Arhitektuuri- ja disainiõpe aga toetub 21. sajandi oskustele. Iga päevaga süveneb suundumus kombineerida valdkondi, töötada meeskondades, lähtuda uurimuslikust ja disainerlikust mõtlemisest. Mõlemad valikkursused õpetavad nii õpetajat kui õppijat vaatama distsipliinide ja olemasolevate vormide vahele, otsima tühja kohta, kõnekat puudust, mida mh tulevases elukutsevalikus täita. Koolitusel omandatud meetodeid, didaktilisi ja eriala puudutavaid põhimõtteid on võimalik edukalt kasutada ka RÕKi kohustuslikes ainekursustes. „Disain ja protsess“ kursuse kirjeldus: https://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2017/11/Disainivalikkursus_PILOOT_19092107.pdf „Arhitektuur ja elukeskkond“ kursuse kirjeldus: https://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2017/02/arhitektuur_kui_elukeskkond_oppeprotsessi_kirjeldus17.10.pdf Kursuse lõpetanu:
  • on kogenud arhitektuuri- ja disainiõpet autentsete meetoditega ja erinevates õpikeskkondades;
  • käsitleb arhitektuuri ja disaini avatud sotsiaalsete kontseptsioonidena;
  • käsitleb arhitektuuri, ruumi, elukeskkonda, disaini ja nendega seotud teemasid vilumusega, seostades neid erinevate eluvaldkondadega;
  • katsetab arhitektuuri või disainiga seotud ülesandeid ja reflekteerib õppeprotsessi.

Koolitajad:

Kaire Nõmm (MA) – Arhitektuurikooli juhataja, valikaine „Arhitektuur kui elukeskkond“ töögrupi liige Kadri Klementi (MA) – Arhitektuurikooli rühma juhendaja, valikaine „Arhitektuur kui elukeskkond“ töögrupi liige Merike Rehepapp (MA) – EKA disain ja rakenduskunst osakonna dotsent ning õppekavajuht, valikaine „Disain ja protsess“ töörühma liige Helen Arov (MA) – EKA kunstihariduse osakonna juhataja, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kunstiõpetaja Anneli Porri (MA) – EKA kunstihariduse osakonna kunstiteose analüüsi didaktika lektor

Õppetöö korraldus

Kursus toimub nelja sessioonina 28.-29. oktoober 2019, 26.-27. november 2019, 5.-6. veebruar 2020 ja 27. aprill 2020 Eesti Kunstiakadeemia kunstihariduse osakonnas, Põhja pst 7, Tallinn. Õppetöö toimub seminaride, töötubade ja õppekäikudena. Koolituse materjalid on kättesaadavad elektroonilises keskkonnas. Koolituse maht on 3 EAP. Ühe õppesessiooni kestus on kokku 10 akadeemilist tundi, 6 tundi esimesel (kell 12.00—17.15) ja 4 tundi teisel päeval (kell 10.00—13.15), viimasel sessioonil vaid 12.00-17.15. Koolituspäeva õppeprotsess peab silmas, et päeva teema või probleem on õpetajate jaoks aktuaalne ja selle lahendamine toimub läbi osalemise ja uue teabe praktilise kasutamise koos pideva kujundava tagasisidega. Õppemeetodid on samad, mida soovitavad valikkursuste ainekavad, et anda õpetajale meetodis osaleja kogemus enne rakendamist. Kursuse materjalid, osalejate mõtted, tähelepanekud ja kodutööd kogutakse internetipõhisel ühisplatvormil kokku. Seal on kättesaadavad ka loengupidajate memod ning tunniandjate tunnikavad.

Koolitus on osalejatele tasuta ja koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Õpingute alustamise tingimused: õpetaja kvalifikatsioon, disaini või arhitektuuri magistrikraad või selle läbimine. Rühma suurus: 22 osalejat Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde eksponeerimine ja grupiarutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus. Aeg: 28.-29. oktoober 2019, 26.-27. november 2019, 5.-6. veebruar 2020 ja 27. aprill 2020 Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum D413 Maht: 35 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 43 tundi iseseisvat tööd (3 EAP) Hind: tasuta Õppekavarühm: aineõpetajate täienduskoolitus Lisateave: helen.arov@artun.ee Koolitusele registreerumine: rühma suurus on 22 osalejat. Ootame osalema nii tegevõpetajaid kui ka disaini ja arhitektuuri valdkonna eksperte, kes sooviksid tulevikus valikkursusi koolis õpetada.  Registreerides ootame osalejalt ka osalemissoovi põhjendust, milles on ka ära toodud küsimused valikkursuste kohta ja isiklik arenguvajadus ning ootused koolitusele! Registreerimiseks palun täitke registreerimisvorm 10. oktoobriks siin: https://forms.gle/G7VUr2ioWABBgmYW9
Jaga sõpradega:

Postitas Helen Arov
Viimati muudetud