Piibe Piirma “Hybrid Practices. Art and Science in Scientific Research” (Dissertationes 18)

Piibe Piirma doktoritöö “Hübriidsed praktikad. Kunst ja teadus loomepõhises uurimistöös” põhineb tema uue meediakunsti valdkonda kuuluval kunstipraktikal ja kuraatoritööl (aastail 2012–2015). Uurimuses käsitletakse hübriidse kunsti erinevaid vorme, tema enda ja ka teiste kunstnike koostööd teadlaste ja teaduslaboritega ning inter- ja transdistsiplinaarse uurimuse olemust laiemalt. Piibe Piirma doktoritöö praktilise osana on toimunud näitused “Hübriidsed praktikad” ja “Hübriidne praktika – üldiselt üksikule”, lisaks on tema kureerimisel aset leidnud rahvusvaheline konverents “Kunst ja teadus ­– hübriidne kunst ja interdistsiplinaarne uurmimus” (Eesti Kunstiakadeemias) ja sellega seotud näitus “Rhizope” (Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis).

Piibe Piirma uurimistöö eesmärgiks on läbi teoreetilise ja praktilise tegevuse otsida vastuseid küsimustele, mis puudutavad erinevate valdkondade (kunst ja teadus) koostoimimist. Kunstiloomingut, milles ühinevad kunst ja teadus, on käesolevas uurimuses nimetatud hübriidseks kunstiks. Ehkki uusi põnevaid suundi on kaugelt rohkem, kui senikehtestatud žanrimääratlused ja hindamiskriteeriumid seda võimaldavad, iseloomustab sõnapaar “hübriidne kunst” kõige paremini kunstiloomingut, mis ületab erinevate ja näiliselt ühildamatute valdkondade piire. Kuidas täpsemalt mõjutab teadus kunsti või kunst teadust, saab selgemaks läbi praktiliste kunstinäidete ja kollektiivsete algatuste.

Piibe Piirma’s PhD dissertation “Hybrid Practices. Art and Science in Artistic Research” is mainly based on her personal new media art practice and curatorial work (2012–2015). Her theoretical study deals with a variety of hybrid art forms, art & science collaborations of Estonian and internationally known artists, and inter- and transdisciplinary studies in general. Piibe Piirma’s research consists the analyses of her solo exhibitions “Hybrid Practices”, “Hybrid Practice – from General to Specific” and curatorial work of the international conference “Art and Science – Hybrid Art and Interdisciplinary Research” (Estonian Academy of Arts) and related exhibition “Rhizope” (Estonian Museum of Applied Art and Design).

The objective of Piibe Piirma’s dissertation is to utilize theoretical and practical approaches to seek answers to questions pertaining to co-functioning of different disciplines (art and science). The term is used in this dissertation for artwork in which the two of them, art and science, meet is “hybrid art”. Although new and exciting directions far exceed the established genre definitions and evaluation criteria permit, she holds that the phrase “hybrid art” is the best characterization of artwork that transcends the boundaries of different and at ostensibly incompatible disciplines. How science impacts art or vice versa becomes clearer through practical examples of art and collective initiatives.

www.piibepiirma.com

Juhendaja / Supervisor: Andi Hektor, phD
Konsultant / Consultant: Veronika Valk, phD
Välisretsensendid / External Reviewers: Laura Beloff, phD; Raivo Kelomees, phD
Oponent / Op
ponent: Rasa Smite, phD

Toimetaja / Editor: Kristopher Rikken
Kujundaja / Design: Piibe Piirma

Dissertationes Academiae Artium Estoniae 18
144 lk, inglise keeles
Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts, 2015

ISBN 978-9949-467-79-2
ISSN 1736-2261

Jaga sõpradega:

Postitas Neeme Lopp
Viimati muudetud