Epp Lankots

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Vanemteadur, külalisdotsent; kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi juhataja