Krista Kodres

Krista Kodres on Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi professor. Tema uurimissuundadeks on varauusaja arhitektuur ja kunst, Nõukogude perioodi arhitektuur ja disain ning kunstiteaduse teooria ja ajalugu. Ta on 6-köitelise “Eesti kunsti ajaloo” peatoimetaja ning avaldanud raamatud “Ilus maja, kaunis ruum” (2001) ning “Esitledes iseend. Tallinlane ja tema elamu varauusajal” (2014). Krista Kodres on pannud aluse reformatsioonijärgse sakraalarhitektuuri- ja kunsti uurimisele Eestis ning on olnud kunstiajaloo-alaste historiograafiauuringute üks algatajaid. Ta juhib riiklikku uurimisprojekti “Kunsti ajaloostades: kunstiajaloo-alane teadmisloome Eestis muutuvate ideoloogiate ja distsiplinaarsete arengute ühisväljal” (2015—2018). Prof. Kodrest on tunnustatud paljude preemiatega, 2014. omistati talle parima humanitaarteadusliku publikatsiooni riiklik preemia monograafia “Esitledes iseend” eest.
EKAs on K. Kodres kunstiteaduse ja visuaalkultuuri doktriõppekava juht ning õpetab klassikalise arhitektuuri ja eesti kunsti ajaloo kursusi (BA) aga ka kunstiteaduse teooria ja ajaloo ning arhitektuuriajaloo teooria kursusi (MA).

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Professor