Krista Kodres

Krista Kodres on Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi professor.
Tema uurimissuundadeks on kunstiteaduse teooria ja ajalugu, Nõukogude perioodi kunstiajalookirjutus ning varauusaja arhitektuur ja kunst. Ta on 7-köitelise “Eesti kunsti ajaloo” peatoimetaja ning avaldanud raamatud “Ilus maja, kaunis ruum” (2001) ning “Esitledes iseend. Tallinlane ja tema elamu varauusajal” (2014).
Krista Kodres on pannud aluse reformatsioonijärgse sakraalarhitektuuri- ja kunsti uurimisele Eestis ning on olnud kunstiajalooalaste historiograafiauuringute üks algatajaid. Ta on juhtinud riiklikku uurimisprojekti “Kunsti ajaloostades: kunstiajaloo-alane teadmisloome Eestis muutuvate ideoloogiate ja distsiplinaarsete arengute ühisväljal” (2015—2018). Hetkel on ta EKA teadusprojekti “Kunstiajalugu kontakttsoonis: populaarne ja fiktsionaalne Eesti kunsti(ajaloo)kirjutuses” juht.
Prof. Kodrest on tunnustatud paljude preemiatega, 2014. omistati talle parima humanitaarteadusliku publikatsiooni riiklik preemia monograafia “Esitledes iseend” eest.
EKAs õpetab K. Kodres klassikalise ajastu arhitektuuri probleeme käsitlevat kursust (BA) aga ka kunstiteaduse teooria ja ajaloo ning arhitektuuriajaloo teooria kursusi (MA). Ta on juhendanud ja juhendab mitmeid KVI doktoritöid.
Professor