IxD tudengite edukas koostöö PERHiga

IxD tudengid PERHis

2020. aasta sotsiaalse innovatsiooni disaini klassi raames võtsid EKA IxD magistrandid nelja suurima tervishoiuteenuse pakkuja Põhja-Eesti meditsiinikeskusega (PERH) lahendada neli erinevat väljakutset. Ühine soov oli anda praktilisi tulemusi, sekkumisi, mida PERH saaks kohe rakendada. See tähendas seitsmenädalase aja jooksul märkimisväärset tööd. Siin on tulemused.

Lühidalt:

  • Disainiti inimkeskselt ümber uus verevõtukeskus. Uus sisekujundus saab olema patsiente julgustav ning ärevust vähendav.
  • Aidati luua proovide kaug-kogumise teenust. Et teenus on algusjärgus, võimestastid tudengid haigla personali seda disainivõtteid kasutades ise edasi planeerima.
  • Aidati kaasa Haigla sisekommunikatsiooni parandamisele. Tudengid võimestasid ja tõid esilele õdede ning hooldustöötajate hääle, et see haigla keerulises hierarhias rohkem kannaks.
  • Loodi kontseptsioon üleriigiliseks “tugiisiku” süsteemiks, mis aitaks inimestel mitte olla üksi oma tervisemuredega. Meil on eestkostjad nooruspõlves ja vanaduses, aga miks ei võiks olla kedagi ka vahepeal?

Haigla personali volitamine teenuse disainerite moodi mõtlemiseks ja käitumiseks

Personaalne kaugmeditsiin on tulevik. Õpilaste lühikokkuvõte pidi aitama PERHil ette näha tõhusat ja ohutut proovide kaugkogumisteenust. Meeskond viis läbi intervjuusid ja vaatlusi ning kaardistas kiiresti mitu probleemset piirkonda, näiteks marsruudi loomise logistika, ajapiirangud ja suhtlus kõigi asjaosaliste vahel. Oma avastuste kaardistamisel ja nende teadmiste analüüsimisel otsustasid õpilased keskenduda lahenduste pakkumisele haigla töötajate endi aktiivsemaks osalemiseks teenuse arengus. Nad korraldasid sarja kaaskujundamise töötubasid, kus nad ehitasid teenuse sidusrühmade ümber ühise mõistmise ja omandiõiguse, püüdsid saavutada patsientide poolehoidu, tutvustasid disainimeetodeid ja kogusid teadmisi järgmiste sammude kohta. Teenuse edasiseks arendamiseks lõi meeskond lihtsa teenuse kujundamise tööriistakomplekti — komplekt kohandatud juhiseid, malle ja kaarte, mida haigla töötajad saaksid edaspidi kasutada.

Cult-o-Meter: kultuuristruktuuride väljakutse madalate tehnoloogiliste lahendustega

PERHis töötab järsus hierarhias üle 4500 inimese; õpilaste ülesandeks oli välja selgitada, kuidas nad saaksid tagada, et kõik ajakriitilised sõnumid jõuaksid madalaima taseme elupäästjateni. Uurimisel jõudis meeskond kiiresti järeldusele, et haigla suhtluskanalid toimivad suurepäraselt, nii et nad keskendusid hoopis töötajate kaasamisele.

Niisiis otsustas meeskond välja mõelda, kuidas nad saaksid valgustada õdesid ja hooldajaid, sulgedes tagasisideahelad ja viies töötajate initsiatiivi juhtkonnale lähemale. Nad tulid välja Cult-o-Meteriga, teadetetahvliga, mis oli jagatud kolmeks osaks, heast halvani. Kaasas olid kaardid, millel on fraasid loova mõtlemise ergutamiseks.

Idee oli julgustada positiivse tagasiside jagamist ja keerulistele teemadele tähelepanu juhtimist. Õdede jaoks on see tänulikkuse ja varjatud eeskujude jagamise platvorm, juhtidele probleemide mahajäämuse- ja meeskonna tervisekontroll. Prototüüpi tervitati haiglas soojalt, see kogus ligi 40 avaldust, tekitas entusiasmi ja andis tagasisidet edasise jaoks. Nad mõistsid, et õed ja hooldajad moodustavad teenuse selgroo, kuid juhtkonna tasandil pole nende häält sageli kuulda.

Nähtamatutelt õppimine inimliku füüsilise kogemuse kujundamiseks

PERHil on varsti uus veenipunktsiooniruum. Õpilaste ülesandeks oli välja selgitada, kuidas saaksime selle tüütu meditsiinilise protseduuri inimlikumaks teha. Pärast vestlusi töötajatega ja peale vaatlusi praeguses veenipunktuurikeskuses, arvas meeskond, et protsess on väga hästi juhitud. Sellegipoolest kannatavad patsiendid “täiusliku patsiendi sündroomi” all – sageli on nad segaduses, kiirustavad ja kardavad tundmatut.

Nii otsustas meeskond luua patsientide suhtes suurema usalduse. Selleks otsustasid nad kogu põrandaplaani ja interjööri ümber kujundada, järgides universaalse disaini emotsionaalseid, vaimseid ja füüsilisi põhimõtteid. Nad kaardistasid külastaja teekonna kogu protsessi vältel ja kujundasid ruumi nende vajaduste rahuldamiseks.

Tulemuseks oli täielikult ümber kujundatud veenipunktuurikeskus, kuhu mahtus kaasav ooteala, selged infograafikud, sujuvamad administreerimise võimalused jm. Haigla tunnustas üliõpilaste tööd ning muudatuste elluviimiseks on käimas kõnelused.

Vastastikune sõltuvus: inimestevaheliste suhete tugevdamine parema tervishoiu nimel

PERH kutsus õpilasi ette kujutama käärsoolevähi sõeluuringut. Sidusrühmade intervjuude käigus sai meeskond teada, et väike osa sihtgrupist jõuab kunagi sõelumisele, nii et nad asusid üles otsima, kuidas oleks võimalik osavõtumäära suurendada. Teekonda kaardistades said õpilased aru, et lähedastel inimestevahelistel suhetel on tervisekäitumises ülioluline roll.

Paljud inimesed, kes tervishoiuasutusi ennetavalt külastavad, teevad seda pere ja lähedaste eakaaslaste surve tõttu. Ühiskondlikus süsteemis ja sotsiaalsetes normides on lõhe. Meeskond tutvustas vastastikuse sõltuvuse mõistet: muutuste süsteem mõtlemises, seadusandluses ja tehnoloogias, mis laiendaks isikliku tervishoiu vastutust valitud lähedastele, mida võiks käivitada Eesti Kodanikuportaali kaudu, võimaldades Haigekassale, pere- ja eriarstidele ligipääsu ning lähedastele ressursse, et inimesi nihutada ja aidata inimestel enda eest paremini hoolitseda.

Tudengid: Danai Asteriadi, Jete-Maria Vürmer, Joosep Noorväli, Kaari Sibrits, Mikk Sander Lemberg, Nataliia Kostenko, Valentina Dzhekanovich, Maxim Barrell, Seyed Ali Moafi Madani, Francesco Duc, Jekaterina Suharenko, Sander Kalmus

Mentorid: Riina Raudne (Akkadian), Tanel Kärp (EKA) ja Josina Vink (AHO, Norra).

Tänud Siiri Heinarule PERH-is.

Info inglise keeles

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud