Jaan Holti stipendium EKA viimase kursusue arhitektuuritudengile

Jaan Holti stipendium on ellu kutsutud Jaan Holti poolt ja Eesti Ameerika Fondi vahendusel, et toetada igal aastal ühe EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala viimase kursuse eduka üliõpilase õpinguid, loomingulist tegevust ja enesearendamist. Sel aastal antakse stipendium välja teist korda.

Ligikaudu 1000 eurose* stipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi saavutama häid tulemusi õppetegevuses, ilmutama õpingutes aktiivsust, loomingulisust ja uudishimu ning omandama uusi teadmisi ja oskusi.

Tingimused stipendiumi taotlemiseks:

  • Stipendiumi määramisel on oluline magistritöö 1. semestri aktiivne osalus ning  edukas ja inspireeriv esitlus 1. semestri viimasel vaheülevaatusel.
  • Magistritöö kõikide vaheülevaatuste materjalid peavad olema üles laetud Google Drive’i kausta (Toomas Tammise kureeritud kaust MAG 2020-2021), et komisjoni liikmed saaksid materjalidega tutvuda.

Taotlemiseks tuleb komisjonile esitada:

  • Kuni üheleheküljeline kirjeldus, mis avab magistritöö sisu ja teema olulisuse;
  • Elulookirjeldus (curriculum vitae).

Taotlused tuleb saata 7. veebruariks 2021 aadressil arhitektuur@artun.ee.

Stipendiaadi valib välja EKA rektori moodustatud Jaan Holti stipendiumi määramise komisjon, kes teeb otsuse 15. veebruariks.

Jaan Holt on Virginia Tech Washington-Alexandria arhitektuurikeskuse kauaaegne juht ja emeriitprofessor ning Eesti Kunstiakadeemia auliige. Holt on olnud pikaaegne Eesti arhitektuurihariduse toetaja, luues võimalused paljude meie arhitektide vahetusõpinguteks arhitektuurikeskuses alates 1992. aastast, kus on käinud õpetamas ja õppimas paljud kunstiakadeemia taustaga arhitektid.

* Täpne summa kujuneb vastavalt sellele, millised on stipendiumi finantseeringu vahendamisega kaasnevad kulud.

Jaga sõpradega:

Postitas Tiina Tammet
Viimati muudetud