Katrin Kabuni loomeprojekti avalik retsenseeritav esitlus

Foto: Katrin Kabun
Asukoht:
EKA, A303

Algus k.p.:
15.05.2024

Algusaeg:
10:30

Lõpp k.p.:
15.05.2024

Kunsti ja disaini õppekava doktorandi Katrin Kabuni doktoritöö juurde kuuluva kolmanda loomeprojekti “Siseruumi õhukvaliteedi parandamine ja ruumisviibijate terviseriskide vähendamine taastuvatel ressurssidel põhineva komposiitmaterjali abil” retsenseerimine toimub 15. mail kell 10.30-12.00 EKAs, ruumis A303.

Loomeprojekti retsensendid on dr Karin Reinhold ja Arvo Pärenson.
Doktoritöö juhendajad on dr Jüri Kermik ja dr Andres Krumme.

Katrin Kabun tegeleb oma disainiuurimuses lambavilla kui väärtusliku taastuva ressursi rakendusküsimustega kaasaegse disaini kontekstis.

Lambavill on unikaalsete omadustega taastuv ressurss, mis vaatamata ajaloolisele väärtusele ei leia enam piisavalt kasutust. Teaduskirjanduses on villa küll hakatud nimetama looduslikuks kõrgtehnoloogiliseks kiuks ja targaks kiuks, kuid reaalses elus on valdav osa lambavillatoodangust lihatootmise kaasprodukt, mis hävitatakse põletamise või matmise teel.

Käesoleva projekti fookuses on lambavilla uudse rakenduse abil alternatiivi pakkumine nafta-põhistele materjalidele, et luua keskkonna- ja tervisesõbralikke töötingimusi ning taastada ka arhailise materjali ajaloolis-kultuurilist ja majanduslikku väärtust. Eesmärk on hinnata lambavillal põhinevate materjalide mõju ruumi sisekliimale, kuidas vill reageerib keskkonnatingimuste muutustele, kas vill mõjutab sisekliima kvaliteeti sel määral, et vähendada ka seal viibivate inimeste terviseriski ja kas erinevate materjalide mõju on ka ruumisviibija poolt tajutav.

Projekti käigus valmis kaks sarnast kõnekabiini – üks on sisustatud lambavillal põhinevate naturaalsete materjalidega ja teine tavatootmises olevate tehis- ja sünteetiliste materjalidega. Läbi on viidud testkabiinide siseõhu kvaliteedi ja akustika võrdlevad mõõtmised ning testkabiinide kasutajate materjalitaju uuring, et välja selgitada, kas ruumisviibija mugavustunne sõltub kasutatud materjalidest ning kas sellist tunnetust toetavad ka eelnevalt läbiviidud mõõtmised.

Suur tänu koostöö eest AS ParagonSleep, OÜ Silen, OÜ Akukon, OÜ Keskkonnauuringute keskus ja Tallinna Tehnikaülikool.

Projekti käigus valminud kahe testkabiiniga saab tutvuda EKA teise ja kolmanda korruse fuajees.

Projekt on rahastatud Kultuuriministeeriumi toel.

 

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Postitas Irene Hütsi
Viimati muudetud

Doktorikool