Õpetajakoolituse stipendium – tähtaeg 4. november

Algus k.p.:
04.11.2013

Sihtasutus Archimedes annab teada, et ka sel sügisel saavad soovijad kandideerida õpetajakoolituse stipendiumile.

Õpetajakoolituse stipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist ja tunnustada õpetaja kutset Eesti ühiskonnas. Stipendiumiga soovitakse motiveerida andekaid üliõpilasi õpetajakoolituse erialadele kandideerima ja õpetajakutset omandama.

Stipendiumi sihtrühm

Stipendiumi võivad taotleda Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud ning siin alalise elamisloaga viibivad isikud, kes taotluse esitamise hetkel õpivad Eesti kõrgkoolis õpetajaks või kutseõpetajaks õppekavadel, mis kuuluvad õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavagruppi. Sihtrühmaks on ka looverialade üliõpilased, kes osalevad aktiivselt laulu- ja tantsupeo pedagoogilises protsessis. Aastal 2013 eelistatakse loodus-, täppis- ja tehnoloogia õpetajakoolituse õppekavadel õppivaid üliõpilasi ning rahvusvahelises õpirändes osalenud üliõpilasi.

Stipendiumi suurus

Ühe stipendiumi suurus 2013/2014. õppeaastal on 1300 €.

Valikupõhimõtted

Stipendiumi saavad taotleda immatrikuleeritud üliõpilased, kes õpivad nii päevases kui avatud ülikooli õppes. Magistritasemel õppijad saavad stipendiumi taotleda alates esimesest õppeaastast ning bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse tasemel õppijad alates teisest õppeaastast. Hindamisele võetakse taotlused, kus taotleja kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3,5. Akadeemilisel puhkusel olevad üliõpilased stipendiumi taotleda ei saa.

Stipendiumide määramisel arvestatakse eelkõige: taotleja õppeedukust ja motiveeritust töötamaks õpetajana ning taotleja kogemust ja panust vastava kutseala arendamisse; looverialade üliõpilaste puhul õppimist õppekaval, mis valmistab ette muusika- ja tantsuspetsialiste, laulu- ja tantsupeo kogemust ning taotleja aktiivset kaasatust laulu- ja tantsupeo pedagoogilisse protsessi.

Taotluste hindamisel antakse lisapunkte järgmistele taotlejatele:

 *   päevases õppevormis õppivad tudengid;
 *   magistriõppe teisel aastal õppivad tudengid;
 *   5-aastase integreeritud õppekava tudengid;
 *   loodus-, täppis- ja tehnoloogia õppekavade tudengid;
 *   esmakordsed taotlejad;
 *   õpirändes osalenud.

Taotlemine

Stipendiumi taotlusvorm tuleb täita sihtasutuse Archimedes kõrghariduse arenduskeskuse mobiilsusbüroo taotlussüsteemis aadressilwww.archimedes.ee/taotlused.
Taotluste esitamise tähtaeg on 4. november 2013.

Lisaks taotlusvormile tuleb esitada akadeemilises üksuses kinnitatud õppeinfosüsteemi väljavõte õppetöö tulemustest koos keskmise hindega (üle positiivsete tulemuste). Magistriõppe esimese aasta üliõpilastel tuleb esitada õppeosakonnas kinnitatud eelmise õppeastme akadeemiline õiend ja kinnitus Eesti kõrgkoolis õppimise kohta, mille on välja andnud kõrgkool.

Vastu võetakse:

 *   paberkandjal esitatud/toodud taotlused, mis jõuavad SA Archimedese Tallinna kontorisse hiljemalt 4. novembri kuupäeva sees;
 *   paberkandjal posti teel esitatud taotlused 4. novembri postitempli kuupäevaga;
 *   digitaalselt allkirjastatud taotlused, mille allkirjastamise kuupäev on hiljemalt 4. november.

Nõuetele mittevastavaid taotlusi ei saadeta nõukogule hindamisele.
Stipendiumi nõukogul on õigus taotleja poolt esitatud andmeid kontrollida ja valeandmete esitamisel taotlus konkursilt kõrvaldada.

Kandideerimise tingimused on avaldatud ka Õpetajakoolituse stipendiumi veebilehel.

Kuna sel aastal on väljaantavate stipendiumide hulk varasemast suurem, julgustame kõiki huvilisi kindlasti kandideerima!

Õpetajakoolituse stipendiumi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Kristina Orlova kristina.orlova@archimedes.ee, tel. 699 9397.

Heade soovidega, 
Julia Duh


Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud

Kunstiharidus