Kokkuvõte EKA vilistlaste ja õppejõudude ettevõtluskoolitusest

5. aprillil lõppes kahepäevane ettevõtluse kursus EKA õppejõududele ja vilistlastele. Kursusel osales 21 inimest.

Kursus oli suunatud praktiliste ettevõtlusega seotud teadmiste ja oskuste omandamisele, sh ärimudeli kontseptsioon, äriidee defineerimine, kliendi olemuse ja kliendi vajaduste mõistmine, ärimudeli kirjeldamine ja modelleerimine, väärtuspakkumise kirjeldamine ja modelleerimine, ärimudeli komponendid, turukommunikatsioon, jaotus, hind, arveldamine.

Koolitas Mart Kikas (MA, MBA), kes on EKA ettevõtlusõppe tunnustatud koostööpartner, Senior Innovation Coach, diplomeeritud juhtimis-coach ning konsultant ja koolitaja ärimudelite, strateegia ja juhtimise valdkonnas.

Osalejad andsid koolitusele maksimumhinnanguid ja jäid koolitusega väga rahule. Mõned väljavõtted koolitusel osalenute tagasisidest: Koolitus oli “hästi struktureeritud – lektori hästi visualiseeritud lähtekohad, tööriistad ja loov õhkkond olukordade läbi mängimiseks – arendada meeskonnatööd” (graafika vilistlane, 1989).

“Meeldis koolituse ülesehitus, et see koosnes vaheülesannetest, mis aitas asju süvitsi läbimõelda. Meeldis koolituse üldine vaba ja loominguline õhkkond, mis soosis hullumeelsete ideede laualemängimist.” (muinsuskaitse ja konserveerimise vilistlane, 2016).

Koolitus toimus projekti “EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus” raames, projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Koolitust korraldas EKA avatud akadeemia.

 

Fotod: Kristjan Mändmaa

Jaga sõpradega:

Postitas Kristiina Krabi
Viimati muudetud