KORDON LAB: avatud konkurss

KORDON LAB: toit ja energia
Konkurss avatud 26.01. – 08.03.2023.
Taotluse tähtaeg: 08.03.2023 kl 23.59 (EET). 
Taotlejaid teavitatakse konkursi tulemustest 31.03.2023.

KORDON kutsub osalema kunstnikke Põhjamaadest ja Baltikumist, et ümbermõtestada toidu ja energia vahelisi seoseid. Kahe aasta jooksul erinevatel aastaaegadel toimuv tsükliline residentuur annab residentidele võimaluse luua sügavuti minev kontakt kohaliku kontekstiga, mida on ajalooliselt mitmel korral ümberkujundatud.

Toit on kohaliku kultuuri kandja, kus suitsutamine, kuivatamine, soolamine ja hapendamine on mänginud olulist rolli elu jätkusuutlikkuse tagamisel siinsel laiuskraadil. Need traditsioonid on kadumas toiduaine kunstliku töötlemise tõttu ning päritolust eraldamise tulemusena, mis omakorda soodustab sotsiaalset ja majanduslikku globaliseerumist.

Kuidas mõelda väljapoole tootmisest ja tarbimisest kantud elukorraldust?
Kuidas siduda omavahel traditsioonilised töövõtted ja kaasaegsed teadmised?
Kuidas luua erialaüleste praktikate kaudu alternatiivseid lähenemisi toidule ja energiale?

Residentuur paikneb keset Läänemere Unesco maailmapärandi biosfääri Hiiumaal ning on lähtekohaks kunstnike edasise tegevuse, kohaliku konteksti ja selle elanike vahel. Kutsudes residente kaardistama, reflekteerima ja ümbermõtestama meetodeid ja teadmisi toidust, toidu käsitlemisest ja selle seotusest energiaga – otsime paradigma muutust inimeste ja enam-kui-inimeste elu jätkusuutlikkuse tagamisel.

––VALIKUKRITEERIUMID
Otsime loovisikud Põhjamaadest ja Baltikumist, kelle praktika ja tegevusvaldkonnad varieeruvad alates arhitektuurist kujutava- ja etenduskunstini jne. Lisaks ootame kandideerima professionaalseid kokkasid, kes soovivad laiendada oma tavapärast praktikat ning siduda seda kunsti valdkonnaga. Residentidelt eeldatakse individuaalse loomeprotsessi kallal töötamist ning valmidust kollektiivsuseks, mille puhul on oluline kanda hoolt ühiste vajaduste ja soovide eest ning teha teistega koostööd.

––STRUKTUUR
Residentuuri pikkuseks on kuni 11 nädalat, mis on jaotatud kolme ajaperioodi vahele (iga periood pikkusega u 1 kuu). Selline jaotus annab võimaluse suhestuda erinevate aastaaegadega ning keskenduda loomeprotsessile pikema aja vältel.
Esimest residentuuriperioodi iseloomustab uurimine ja kaardistamine, mis toimub hilissuvel/varasügisel 2023 – viljade valmimise ja saagikoristuse aeg.
Teist residentuuriperioodi iseloomustab katsetamine ja eksperimenteerimine, mis toimub talvel/varakevadel 2024 – aeg õppimiseks ja reflekteerimiseks.
Kolmandat residentuuriperioodi iseloomustab produtseerimine ja avalikud sündmused, mis toimub suvel 2024 – elavaim aeg saarel, mille jooksul võtavad loomeprotsessid oma lõpliku kuju ning avatakse publikule.
Vt konkreetseid residentuuri kuupäevi siit.

––MIDA PAKUME
Igale residendile eraldatakse ühekordne kunstnikutasu: 3000€. Lisaks kaetakse produktsioonikulud kuni 2000€ eest ning päevakulud kuni 900€ eest. Edasi-tagasi sõidukulud (aeglane reisimine maa ja mere teed pidi) kaetakse kuni 275€ ulatuses reisi kohta. Residentidel on võimalus tasuta majutuda värskelt renoveeritud residentuurihoones.

––KUIDAS KANDIDEERIDA
Kandideerimiseks palume saata inglise keeles ühe pdf failina järgnevad materjalid:

 • CV (sh kontaktinfo: ees- ja perekonnanimi, aadress, email, kodulehekülg)

 • Portfoolio või muu visuaalne materjal

 • Vastused järgnevatele küsimustele / Answers to the following questions (in English!):

  • How do you relate your practice to this residency cycle and the proposed topic?
   (max. 500 words)

  • How would this residency contribute to the development of your research and practice? (max. 250 words)

  • How did you find out about this call (website, newsletter, social media)?

Tähtaeg: 8.03.2023 kl 23.59 (EET).
Palume taotlus saata e-posti aadressile: opencall [at] kordon.ee
Küsimuste korral palume ühendust võtta samal e-posti aadressil.
Lisainfo: https://www.kordon.ee/open-call

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud