Kujundliku mõtte labor (EKA loomeuurimuslik grant 2021-2023)

Kujundliku mõtte labor on interdistsiplinaarne üksus, mis koondab õppetöö, meistriklassid ja loovuurimuslikud projektid intensiivseteks töötsükliteks ning mis kaasab ringluse printsiibil erinevate erialade professionaale – nii EKAst kui mujalt Eestist ja välismaalt.

Põhiliseks uurimisobjektiks on kunstiline kujund ja selle kõikvõimalikud ilmingud ja mutatsioonid erinevates meediavormides.

Eesmärgiks on uurida erinevaid kujundi loomise võimalusi kaasaegsete etenduskunstide, filmi/video ja installatsioonikunsti vahenditega ning rakendada uuringute tulemusi loomeprojektides.

Töö laboris toimub printsipiaalselt loovuurimuse vormis. Üks olulisi sihte on kultiveerida ja arendada loovuurimusmetoodikat – kunsti ja teadustöö sisuliselt seotud ja mõlemapoolselt viljakat sümbioosi.

Labori hariduslik eesmärk on erinevate praktiliste ülesannete käigus arendada tudengitel teose elementide valiku ja kombineerimise oskust, loomaks suuri ja kompleksse tähendusega kujundeid.

Projekti vastutav täitja: dr Liina Keevallik
Projekti täitjad:  prof Ene-Liis Semper, Kamilla Kase, Maria Hansar, Mark Raidpere
Projekti kestus: jaanuar 2021- jaanuar 2023
Projekti tüüp: EKA loomeuurimuslik grant
Rahastaja: EKA

Jaga sõpradega:

Postitas Irene Hütsi
Viimati muudetud