KUTSE: Lõpetamata Linn- 2. etapi kokkuvõte ja esitlus. Lasnamägi

 

25. jaanuaril kell 15.00 toimub Arhitektuurimuuseumis EKA uurimisprojekti Lõpetamata linn 2. etapi töö kokkuvõte ja esitlus. Kõik huvilised on oodatud!

Selles etapis on töö keskendunud linna struktuuri ja tiheduse teemadele, kuid vaatab paratamatult ka linnaehituslikke küsimusi laiemalt. Töö fookuses on Lasnamägi, kui radikaalne muutus ajaloolises linnaehituses ning suur modernistlik lubadus helgemast tulevikust laiadele massidele. Abstraktsele keskmisele inimesele suunatud elukeskkonna muutis laialt kättesaadavaks ülimale lihtsustusele ning kordusele rajatud paneelehitus. Niisuguses keskkonnas elab pea pool Tallinna elanikkonda, kui liidame kokku Lasnamäe, Mustamäe ja Õismäe. Modernistliku vabaplaneeringuga odavate paneelmajadega elamurajoonide osakaal on märkimisväärne väga suures osas maailma linnades. Nüüd, kui Eestis ja arenenud maailmas laiemalt, on linnade kiire kasvu ning laienemise aeg vähemalt mõneks ajaks läbi, on vaja leida ka ekstensiivse kasvu mudelist võrsunud paneelelamurajoonidele uus identiteet ja ambitsioon tulevikuks.

Töö käigus on tegeletud küsimustega, mis püüavad avada modernistliku linna praegust olemust ning visandada selle võimalikke arenguid tulevikus. Kes siin praegu elavad ja mida nad oma elukeskkonnalt võiksid oodata? Kas ja kuidas saame tuua Lasnamäele ruumilist mitmekesisust ning töökohti, mis algse planeeringu järgi olid tsoneeritud paiknema mujal ning seeläbi vähendada Tallinna linnasisese pendelrände vajadust? Kas ja kuidas saame Lasnamäe paremini siduda kogu linna hõlmavatesse (ühis)transpordi ja haljasalade võrgustikesse? Millise raamistuse edasisteks arenguteks loob Lasnamäe erastamisjärgne krundistruktuur? Kuidas suunata arendustegevust Lasnamäel nii ruumiliselt kui ajaliselt? Mis võiks olla praegu ja lähemas tulevikus Lasnamäe arengut käigus hoidev ja liikuma panev jõud ning kuidas seda võimendada?

Töö põhilised läbiviijad on olnud prof. Andres Alver, emer. prof. Veljo Kaasik ja prof. Toomas Tammis EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonnast ning prof. Andres Sevtsuk Harvardi ülikoolist. Sügissemestril olid töösse kaasatud ka EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala 4. kursuse tudengid ning Harvardi ülikooli linnaplaneerimise magistrandid. Tööd tutvustavad EKA professorid ja Andres Sevtsuk (üle Skype-i).

Uurimisprojekt “Lõpetamata Linn”

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond algatas 2017. aasta alguses uurimisprojekti “Lõpetamata linn”, mis tegeleb Tallinna linnaehituslike visioonide ja ruumiliste stsenaariumitega. Projekti annavad oma akadeemilise panuse nii osakonna õppejõud, teadurid ja doktorandid kui ka väljastpoolt kutsutud spetsialistid.

Uurimistöö keskendub 6 suuremale teemale: planeerimispraktikad, linna struktuur, linna tihedus, linna piir, suur infrastruktuur linnas ning linna iseloom. Iga teemaga tegeleb ühe semestri vältel viieliikmeline uurimisgrupp. Iga teema kohta korraldab toimkond ühe rahvusvahelise töötoa ning paralleelselt käib töö ka EKA arhitektuuri ja linnaehituse ning urbanistika tudengitega. Kuuele semestripikkusele uurimistöö-lõigule eelneb sarnaste näidete analüüs mujalt maailmast ja teemat avav rahvusvaheline konverents. Järgneb kokkuvõttev töö näituse ja raamatu formaadis, mis seovad kogu uurimistöö terviklikuks käsitluseks. Protsessi lõpetab uurimistöö tulemusi nii spetsialistidele kui laiemale huviliste ringile tutvustav rahvusvaheline konverents.

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna uurimisprojekt LÕPETAMATA LINN saab teoks tänu Kapiteli (senise E.L.L. Kinnisvara) toetusele, koostööpartnerina on kaasatud ka Tallinna linn.

Neljapäevast kuni pühapäevani (25.-28. jaanuar) on kõigil Arhitektuurimuuseumi külastajatel võimalus näha Lasnamäe teemalist väljapanekut. Eesti Kunstiakadeemia ja Harvardi ülikooli arhitektuuri ja linnaplaeerimise tudengite projektide kõrval on väljas Mart Pordi arhiivi materjale ning tollaseid ametlikke planeerimisdokumente, visandeid, makette ja diagramme Arhitektuurimuuseumi kogust.

Jaga sõpradega:

Postitas Pille Epner
Viimati muudetud