Leida uus number „Toimijate kogukond“ uurib agentsuse võimalikkust

Ilmus disainiajakirja Leida värske number „Toimijate kogukond“, mis pakub erinevaid perspektiive agentsusele ja kogukondlikkusele, tutvustades seejuures loomingulisi disainitaktikaid, kuidas neid mõjutada. Uus number näitab, et kogukondlikkus on disaini sisse kirjutatud. Kuna me disainime üldjuhul kellegi teise jaoks, siis tuleb meil väljuda omaenda piiratud ettekujutusest ühiskonnast ja inimesest. Lisaks disainerile liituvad disainiprotsessiga ka teised osapooled – olgu nendeks sidusrühmad ja erinevate valdkondade spetsialistid, aga ka kõikvõimalikud meediumid, materjalid ja muud disainimiseks vajalikud tööriistad ja impulsid. Kõik see moodustab selle, mida võiks pidada „Toimijate kogukonnaks“. 

Disainer ja EKA disainiteaduskonna dekaan Ruth-Helene Melioranski toob uue numbri ilmumise puhul välja vajaduse säilitada disainiprotsessis inimeseks olemise põhimõtted kõikide osapoolte jaoks: „Eetilise disaini ülesanne on aidata kogukonna liikmetel jääda iseendaks. Disain ei tohi meid tõmmata passiivse vooluga kaasa, sest nii kaotame oma eripärase „hääle“. Teadlikult aktiivse rolli võtmine, mis leiab oma väljenduse erinevates sekkumistes või platvormides, on olnud sotsiaalse disaini fookuses juba pikalt.“ Teine „Toimijate kogukonnaga“ haakuv teema, mille Melioranski esile toob, on disainimeetodite rakendamine kollektiivsuse toetamiseks: „Identiteedi ja kasutajakogemuse disainimine on läbipõimunud kogukondlikkuse arendamise põhimõtetega.“ 

„Suur osa disainist pole kunagi mahtunud kapitalistlike turureeglite ja -nõudluse ettemääratud raamidesse,“ kirjutab Leida peatoimetaja Taavi Hallimäe uue numbri eesõnas. „Selle asemel on see olnud lülitatud aktivistide, kunstnike, kogukonnaarendajate, materjaliteadlaste, DIY entusiastide ja lihtsalt käepäraste vahenditega igapäevaseid probleeme lahendavate inimeste praktikatesse. Selline disain ei ole ihalus-, vaid vajadus- ja tähenduspõhine. Disaineri jaoks sisaldab see järjest sidusamas ja keerulisemas maailmas fundamentaalse tähtsusega aspekti – agentsuse jaoks vajalike tingimuste võimaldamist kõikidele toimijatele.“ 

Leida numbri avaloos arutavad disainiajaloolane Alison J. Clarke ja kuraator Sandra Nuut Victor Papaneki eestikeelse tõlke „Disain tegelikule maailmale“ ilmumise puhul, mida oli Papaneki disainikäsitluses nii radikaalset, et see suudab ka praegu inimesi põlvkondade üleselt kõnetada. Disainer Bori Fehér kutsub usutluses Taavi Hallimäele disainereid üles suuremale alandlikkusele. Filosoof Eik Hermann tõstab oma essees esile jalatööl põhineva otsingulise ringihulkumise vajalikkust, sest ilma selleta muutuks käsi- ja peatöö võimatuks. Graafiliste disainerite Else Lagerspetzi ja Loore Viirese kunstikollektiivi Knock! Knock! Books artikkel vaatleb kriitiliselt Tallinna avalikku ruumi ja rakendab sellesse sekkumiseks lastekirjandusel põhinevat karakteriloomet. Disainer Rifqi Fajri artikkel annab ülevaate Instagramis leitavast Unconditional Design projektist, mis kogub näiteid disainipraktikate kohta Indoneesia eri piirkondadest, kus käepäraste vahenditega lahendatakse igapäevaseid probleeme. Vestlusring kogukonna arendaja Dagmar Narussoni, disainer Daniel Kotsjuba ja sotsiaalse disaini magistrandi Jan Teeveti vahel, moderaatorina Taavi Hallimäe, kaardistab Eesti erinevaid kogukondasid, tööd nendega ja disaineri muutunud positsiooni. Kunstnik Kärt Ojavee ja disainer Annika Kaldoja artikkel tutvustab näituse „Nanomaterjal nr. 399“ tausta ning analüüsib nanomaterjalide, tehisaru ja elektroketrusmasina osalust disainiprotsessis. „Toimijate kogukonna“ võtab kokku disainer Oliver-Selim Boualami ja kunstiuurija Barbara Zoé Kiolbassa visuaalessee, kus tuuakse välja ühenduste vajalikkus tootedisainis, aga ka inimkogemuses laiemalt. Boualam ja Kiolbassa näitavad, et kuigi me ei pane ühendusi sageli tähele ja võimalusel neid isegi peidame, sisaldavad need endas potentsiaali muuta meie maailmataju. 

Leida graafilised disainerid on Alexandra Margetic ja Oliver Long, veebiarendaja on Patrick Erik Zavadskis. „Toimijate kogukonna” visuaali autor on Karthik Palepu

Leida on kaks korda aastas ilmuv veebiajakiri. Leida asutaja on EKA disainiteaduskond, ajakirja väljaandmist toetavad Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital, EKA teadusfond ja EKA disainiteaduskond. 

leida.artun.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud