Leitud kirja leiutamine: vanadest kirjatüüpidest uuteni Eesti kontekstis

Foto: Mana Kaasik

Projekt “Leitud kirja leiutamine” uurib kirjatüüpide ja trükivormide loomist Eesti kontekstis, tuvastades sellele ajalooliselt omaseid tehnikaid ja eripärasid ning rakendades neid uuenduslikul moel. Uurimus algab TYPA kollektsioonide uurimisega nii füüsiliste trükivormide kui tänapäeva perspektiivist väheuuritud kirjaliku materjali näol. TYPA trükikirjade kogu pärineb peamiselt Ühiselu (Tallinn; varem Reusner/Lindfors) ja Hans Heidemanni (Tartu; varem Mattiesen) trükikodadest. Ajaloolise uurimuse fookuseks ongi need trükikojad ning nende puit- ja muust materjalist suureformaadiliste kirjade ja trükivormide kogud. Eesmärgiks on uurida, kust pärinevad nendes trükikodades kasutatud ja nüüd TYPA kollektsioonis asuvad kirjad, kes ja kuidas võis need võis kujundada ning valmistada. 

Ajaloouurimuse käigus leitud teadmiseid rakendatakse praktiliselt uute kirjatüüpide loomiseks, mis panustab ühest küljest TYPA kirjakollektsioonide säilitamisse ja edasiarendamisse ning teisalt kaasaegse kõrgtrüki-, graafilise ja kirjadisaini väljadel uute tööriistade ja teadmiste loomisesse. Loovuurimuse käigus selgitatakse välja ajaloolise trükistuudio edukad praktilised elemendid ja tuuakse need 21. sajandisse, kombineerides neid kaasaegsete digitaalsete vahenditega nagu laserlõikamine, CNC, 3D printimine, kirjadisainitarkvara jms. 

Projekti on kaasatud kohalikud professionaalsed kirja- ja graafilised disainerid, kellega koos uuritakse käsilao võimalusi ja piiranguid ning võetakse need aineseks nii füüsiliste kui digitaalsete kirjasüsteemide disainimiseks, loomiseks ja kõrgtrükimeetodite alusel kasutamiseks.

Uurimise ja arendamise etapis luuakse projekti käigus puidust ja/või ringlussevõetud plastikust füüsilisi trükikirjavorme ning töötatakse koos professionaalse kirjadisaineriga välja uusi kontseptuaalselt ja praktiliselt põnevaid kirjasüsteeme, mida katsetatakse ja rakendatakse projekti kaasatud ajaloolaste, disainerite ja kunstnikega.

Loodud vahendid, kujundatud kirjatüübid ja avastatud ajaloolised elemendid esitletakse 2024. aasta lõpus TYPAs toimuval lõppnäitusel. 

Projektijuht: Charlotte Biszewski

Meeskond: Maria Muuk (EKA), Aimur Takk (EKA), Jörgen Loot (TYPA), Kristin Västra (TYPA), Marko Karilaid (TYPA)

Projekti periood: 01.06.2023 – 31.12.2023

Rahastaja: Kultuuriministeerium

Kogueelarve: 43 713 eurot

Lisateave: charlotte.biszewski@artun.ee

vt ETIS

Jaga sõpradega:

Postitas Pille Epner
Viimati muudetud