Liveability võrgustik EKAs

Foto: Erle Nemvalts

EKA disain osaleb projektis, mis tutvustab avalikule sektorile uuenduslikke viise inimeste kaasamiseks ja elukeskkonna loomiseks, mis vastavad inimeste vajadustele ning muudavad linnakeskkonnad elamisväärseks ja atraktiivseks. 29.-31. jaanuar kogunes EKAsse Liveability võrgustik projekti “Elamisväärsus – avalike teenuste kujundamine vastupidavatele naaberkondadele” koolitusmoodulite testimiseks ja arendamiseks. 

Paljud Läänemere piirkonna väikesed ja keskmise suurusega linnad seisavad silmitsi keeruliste sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja majanduslike väljakutsetega, sealhulgas ebavõrdsus, kliimamuutused ja demograafilised muutused. Linnad peaksid tegema muudatusi, läbima uuenemisprotsessi, disainides elamisväärsemat keskkonda ja kodanikesõbralikemaid teenuseid.

 

“Liveability partnerluse eesmärk on varustada kohalikud ametiasutused disainiprintsiipide ja -tööriistadega, mis aitavad lahendada 21. sajandi keerulisi ja omavahel seotud probleeme. Meie eesmärk on algatada juhtidega dialooge, et lõimida avalikus huvist lähtuv disain kogu linna hõlmavatesse strateegiatesse, suunates ja võimaldades samal ajal ametnikel koos kodanikega praktilisi naabrusprojekte välja töötada,” selgitas Andrea Cederquist, projekti keskne juht. Ta täpsustas, et tegemist on elamisväärse linna ühise loomisega.

 

EKA roll oli projekti alguses koos Politics for Tomorrow sihtasutusega uurida nii avalikust huvist lähtuva disaini (PID)  teoreetilist konteksti kui koguda sisendit Läänemerepiirkonna kohalikes omavalitsustes tegutsevatelt muutusi eest vedavatelt ametnikelt. “Praeguses faasis keskendume EKA meeskonnaga eeskätt PID koolitusmoodulite väljatöötamisele,” selgitas EKA poolne projekti vastutav täitja Ruth-Helene Melioranski, disaini uurija ja disainiteaduskonna dekaan. “Kohtumisel saime palju väärtuslikku tagasisidet ning ühtlasi plaanisime konkreetsemaid koolitusi kokkutulnute edasiseks disainialaseks toetamiseks, partnerlinnades läbiviidavate näidisprojektide edendamiseks.”

 

Liveability eesmärk on inspireerida ja koolitada avalikus halduses (ja mujalgi) töötavaid inimesi uuenduslikel viisidel, kuidas suhelda kodanikega, et luua elamisväärne ja atraktiivne linnakeskkond. Kasutades avaliku huvi disaini (PID) metoodilise raamistikuna, asetatakse linnaplaneerimise ja avalike teenuste osutamisega seotud disainiprotsesside keskmesse avalik huvi ja kollektiivne heaolu. Linnad seisavad silmitsi keeruliste sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja majanduslike väljakutsetega, sealhulgas sotsiaalse ebavõrdsuse, kliimamuutuste mõjude ja demograafiliste muutustega. Töö- ja eluviiside muutumine on aga ka võimalus: keskmise suurusega ja väiksemad linnad võivad elanikke ja ettevõtteid ligi meelitada.

Et olla selles ümberkujundamisprotsessis edukas, peavad linnad järgima integreeritud ja tasakaalustatud lähenemisviisi, mis põhineb keskkonnal, innovatsioonikultuuril, avalike teenuste osutamisel ja sotsiaal-kultuurilisel elul, tekitades tugevat kuuluvustunnet ja kodanikuaktiivsust. Liveability projekti idee pärineb osalevate keskmise suurusega linnade (Kiel, Kolding, Pori, Gdynia, Riia) kogemustest, kuidas nende väljakutsetega toime tulla. Ühine seisukoht on, et elamisväärse linna juured on naabruses ning tulevase linnaelu ja kooselu ideede väljatöötamisse ja elluviimisse tuleks kaasata kohalikke kodanikke ja kodanikuühendusi. Seetõttu peavad linnad muutuma kodanikele “lähedasemaks”, “avalikemaks” ja “aktiivsemaks”. Seda on võimalik saavutada, julgustades linnavalitsuse töötajate seas uuenduslikku mõtlemist, kastist välja mõtlemist ja osaluspõhist lähenemist. Kõik see on koondatud mõistesse “avalikust huvist lähtuv disain”, st kasutajakeskse disaini põhimõtete rakendamine üldist huvi pakkuvates küsimustes.

 

Partnerid:

Heinrich-Böll-Foundation Schleswig-Holstein e.V.;
Kieli linn;
Taani Kultuuriinstituut;
Business Kolding;
Guldborgsundi vald;
Pori linn;
Riia linnavolikogu;
Gdynia linn;
Gdanski tehnikaülikool;
Politics for Tomorrow;
Eesti Kunstiakadeemia.

Projekti periood: Jaanuar 2023 – detsember 2025

https://interreg-baltic.eu/project/liveability/

Liveability EKAs 2024 jaanuar1
Liveability EKAs 2024 jaanuar2
Liveability EKAs 2024 jaanuar3
Liveability EKAs 2024 jaanuar4
Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud