LÕPETAMATA LINN: EKA UURIMISPROJEKTI ESIMESTE TULEMUSTE ESITLUS 20. JUUNIL

Teisipäeval, 20. juunil algusega kell 12.00 tutvustatakse Eesti Arhitektuurimuuseumis EKA arhitektuuriteaduskonna suuremahulise uurimisprojekti “Lõpetamata linn: Tallinna linnaehituslikud visioonid ja ruumilised stsenaariumid” esimesi tulemusi. “Lõpetamata linna” näol on tegemist kolm aastat kestva uurimistööga Tallinna linnaehituslikust olukorrast ja selle võimalikest tulevikuarengutest. Projekt valmib koostöös Tallinna linnaga ja saab teoks tänu E.L.L. Kinnisvara toetusele, kes panustab projekti kolme aasta jooksul kokku peaaegu pool miljonit eurot.

Sündmusel annab EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan Toomas Tammis ülevaate uurimistöö eesmärkidest ning uurimistöö esimese etapi läbiviijad arhitektid Johan Tali ja Kalle Komissarov tutvustavad äsja valminud trükist, mis võrdleb kuidas tänapäeva linnasid planeeritakse ja näitlikustab erinevaid stsenaariume, mille elluviimine võimaldaks rahvusvahelistel reitinguagentuuridel kuulutada Tallinn maailma elamisväärseimaks linnaks. Uurimistöö juhtgrupi moodustavad EKA arhitektuuri professorid Andres Alver, Andres Ojari, Toomas Tammis ja doktorant Johan Tali.

Tammise sõnul pühenduti esimene pool aastat Tallinna, Helsingi, Riia, Vilniuse, Kopenhaageni, Praha ja Zürichi planeerimispraktikate võrdlevale analüüsile ning püüti mõista nimetatud linnade elukeskkonna kvaliteeti ja selle saavutamise protsesse. Lisaks eelmainitule korraldati töötuba arhitektide, planeerijate, geograafide, arendajate ja kinnisvarakonsultantide ühisel osavõtul, milles arutati erinevate distsipliinide erialase huvi, rolli, töövahendite ja ambitsioonide üle linnade muutumises. “Selliselt turuosalised tavaliselt kokku ei saa ning ülikoolina pakume siinkohal neutraalset platvormi, kus oleks võimalik erinevate osapoolte aus agenda välja tuua. Oluline on ka arhitekti perspektiiv, milles üks küsimus on, kuidas jõutakse erinevates linnades ehitusloani, kus luuakse visioone ja lisaväärtust ning kus langetatakse otsuseid,” rõhutas Tammis.

Üks põhjapanevaid järeldusi – mida erinevate linnade vaatlusest kaasa võtta – oli Johan Tali hinnangul see, et Euroopa linnad on endiselt elujõulised ja relevantsed. “Erisused ilmnevad selles, kuidas seda kasvu suunatakse ja selles erinevate osapoolte vahel kokku lepitakse. Olgugi, et Tallinn on episoodiliselt arenenud, oleme hetkel seisus, kus ühist organiseeritud arengut ei oska tunnetada ja piisavalt täpselt kommenteerida ei linnaarhitekt, linnaplaneerijad ega ka arendajad. Algatatud uurimusprojekti esimene vahekokkuvõte toimib siinkohal rikkalikult näidetega varustatud lähteülesandena nende edaspidiste kokkulepete sõlmimisel,” selgitas Tali.

“Lõpetamata linn” on suuremahuline teadusprojekt, mis keskendub Tallinna linnaehituslike visioonide ja ruumiliste tulevikustsenaariumite uurimisele. Uurimistöö ulatub läbi kuue semestri ning sellesse on kaasatud nii EKA oma õppejõud, teadurid, doktorandid kui väljastpoolt kutsutud spetsialistid, projekti koostööpartneriks on ka Tallinna linn. Iga semestri töö raames valmib ühe konkreetse teemavaldkonna põhjalik analüüs, mille tulemusi tutvustatakse avalikkusele.

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond on Eesti arhitektuurihariduse keskpunkt ja olulisim kompetentsikeskus kõigis tehiskeskkonda loovates distsipliinides, hõlmates sisearhitektuuri, arhitektuuri ja linnaplaneerimise. E.L.L. Kinnisvara on Baltimaade suurimaid kinnisvaraettevõtteid, mis arendab ja juhib kaubanduskeskusi, hotelle ning büroohooneid. Ettevõtte tänases kinnisvaraportfellis on 185 000 m² üüritavat pinda.

Lisainfo:

Toomas Tammis

EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan

Tel. +372 552 5996
E-post: toomas.tammis@artun.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Pille Epner
Viimati muudetud