Mis on iseloomulik digiõppe parimatele praktikatele?

Mis on iseloomulik digiõppe parimatele praktikatele?

  • Digitoe terviklikkus

St kursuse õpiväljundid ja korralduslik info, õppematerjalid, tööjuhendid, iseseisvate tööde esitamise võimalused ning õppejõu tagasiside on kergesti ligipääsetavad hästi süstematiseeritud ning võimaldavad paindlikku kasutamist.

  • Õppematerjalide ja -vahendite mitmekesisus

Õppematerjalidena on kasutatud erinevaid meediume. Õppejõud on ise loonud märkimisväärse hulga õppesisust näiteks videoloengute, audiosalvestuste või podcastina. Õppejõud on leidnud teema täiendamiseks hea ja mitmekesise valiku teiste loodud (õppe)materjale.

  • Õppemeetodite mitmekesisus

Õppejõud kasutab oskuslikult digilahendusi kontaktkohtumistel või sünkroonsetel veebikohtumistel. Nt koostööd soodustavad digilahendused, rakendused, mis aitavad koguda ja üldistada tudengite arvamusi, (tudengite omavahelist) tagasisidestamist soodustavad rakendused. Õppejõud julgustab õppijaid kasutama digilahendusi iseseisvates töödes ning nende esitlemisel. Näiteks klassikalise powerpoint esitlemise asemel teevad õppijad videointervjuu, podcasti, salvestatud kokkuvõtte. 

  • Kasutajamugavus õppijale

Kursus võtab arvesse õppijate eripära, motivatsiooni, eesmärke. Kursuse läbimiseks vajalikes materjalides ning ülesannets on lihtne orienteeruda, need on ligipääsetavad, mitmekülgsed, arusaadavad ja vajadusel on tugi kättesaadav.

  • Kasulikkus

Näiteks on õppematerjal muutnud õppimise õppijate jaoks paindlikumaks – õpe on kättesaadavam ka väljaspool loengu aegu. Selle kaudu on EKA pakkunud lisaväärtust meie sidusgruppidele. Läbi digilahenduse on kaasatud näiteks väliskompetentsi, mida EKAs pole. Õppejõu/õppijate hinnangul on paranenud õppekvaliteet. 

*****

Selleks, et tänada ja tunnustada õppejõude, kes on pühendanud oma energiat õppetöö rikastamiseks ning oskuslikult kasutanud digilahendusi õppijale tervikliku ja sujuva õpikogemuse loomiseks, anname välja kaks 650 eurost (bruto) preemiat. Lähtuvalt hindamisžürii otsusest on võimalik jagada preemia ka mitme lahenduse vahel – näiteks üks preemia 650 eurot (bruto) ning kaks preemiat a 325 eurot (bruto).

Häid näiteid ootame nii EKA taseme- kui täiendusõppe õppejõude 2022. aasta kevad- ja/või sügissemestril kasutatud lahendustest. Oma lahenduse saab esitada iga õppejõud ise, olles kõige paremini teadlik enda tööst ja panusest. Kuid väga oodatud on ka tudengite, kolleegide jai osakonna märkamised ningi soovituste esitamine. 

Oma lahenduse esitamiseks ei pea see vastama ilmtingimata kõikidele ülaltoodud kriteeriumitele. Väga oodatud on ka need lahendused, mis paistavad silma ühes-kahes kriteeriumis ning saavad olla inspiratsiooniks konkreetsel teemal.  

Hea näite esitamiseks: 

  • Kirjelda lühidalt (min 1-2 lõiku) või loo lühivideo selgitamaks, kuidas oled oma kursusel digiõppelahendusi kasutanud õppimise mitmekesistamiseks ja lihtsustamiseks ning jaga ligipääsu oma kursusele/õppematerjalidele.
  • Vajadusel kontakteerub žürii õppejõuga täpsustuste küsimiseks.
  • Vajadusel võtame täpsustuste küsimiseks ühendust 2-3 kursusel osalenud tudengiga (kooskõlastame selle eelnevalt õppejõuga).

 

Esitamise tähtaeg – 15.jaanuar 2023 

Oma lahenduse tutvustuse saad esitada siin.

Parimate praktikate jagamiseks tutvustame nõusolekul õppejõuga esitatud töid ning võitjaid veebruaris ilmuvas EKA Õpe uudiskirjas!

 

Žürii koosneb HÕS (Hea Õpetamise Seminaride) töörühma esindajatest ning kaasame ka digitootedisaini osakonna kompetentsi.

 

Jaga sõpradega:

Postitas Maarin Ektermann
Viimati muudetud