Ivar Sakk “Monograafia “Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu” kontseptualiseerimine” (Dissertationes 8)

 

Ivar Saki doktoritöö hõlmab kolme etappi: näitust ja monograafiat, mis on pühendatud tüpograafia ajaloole, ning neid kontseptualiseerivat trükist, mis selgitab autori tegevuse tausta, ajendeid ja meetodeid.

Monograafia “Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu” ilmus 2011. aastal ning selle eesmärk oli esitada kirja ajaloo teemaline materjal visuaalselt adekvaatsel ja ülevaatlikul kujul. Käesoleva kokkuvõtva trükise ülesanne on kontseptualiseerida eelnevad etapid, kaardistades maailma tüpograafiauuringute tausta, võrreldes uurijate ja kolleegide-praktikute publitseeritut ja vormistatut nii Eestis kui ka rahvusvahelises plaanis ning avades isiklike uurimiseelistuste ja disainitöö printsiipide tagamaad.

Raamat sisaldab lisadena inglise–eesti tüpograafiaterminite sõnastikku ning nimekirju ajaloolistest kirjakodadest, Nõukogude, Letraseti ja International Typeface Company kirjatüüpidest.

Juhendaja: prof Mart Kalm
Eelretsensendid: prof Virve Sarapik ja dr Merle Talvik
Oponent: dr Marcel Benčik

Kujundanud Indrek Sirkel
Küljendanud Ivar Sakk

Dissertationes Academiae Artium Estoniae 8
96 lk, eesti keeles ingliskeelse resümeega
Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskond, 2012

ISBN 978-9949-467-24-3
ISSN 1736-2261

Doktoritöö väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kujundusgraafikute Liit.

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud