Riin Alatalu “Muinsuskaitse siirdeühiskonnas 1986–2002. Rahvuslikust südametunnistusest Eesti NSV-s omaniku abistajaks Eesti Vabariigis” (Dissertationes 10)

Muinsuskaitsel on mälumaastike kujundaja ja hoidja, rahvusliku identiteedi looja ja samas riikliku järelevalve ametkonnana palju erinevaid tähendusi. Mälestistel on üheaegselt nii rahvuslik, kultuuriline kui ka majanduslik väärtus. Eesti Vabariigi taastamisega kaasnesid põhjalikud ümberhindamised ja muudatused ühiskondlike suhete, kokkulepete ning väärtuste skaalal. Murrang ühiskonnas peegeldub nii ühiskondliku kui ka ametkondliku muinsuskaitselise mõtteviisi, kaitse korralduse ning ametkonna ideoloogia ja positsiooni teisenemises muutuvas ühiskonnas. Riin Alatalu doktoritöö käsitleb muinsuskaitset kui üht olulist osa Eestis taasiseseisvumisega kaasnenud siirdeühiskonna arengust.

Juhendaja: prof Mart Kalm
Eelretsensendid: prof Jaak Valge ja dr Tamás Fejérdy
Oponent: dr Tamás Fejérdy

Kujundanud ja küljendanud Andres Tali

Dissertationes Academiae Artium Estoniae 10
280 lk, eesti keeles ingliskeelse resümeega
Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakond, 2012

ISBN 978-9949-467-29-7
ISSN 1736-2261

Doktoritöö väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud