Kontaktid

EKA muuseum Facebookis

Digiteek

EKA muuseumi põhimäärus

Uurijate teenindamine toimub EKA muuseumi fondides EKA peamajas ja Suur-Sõjamäe 44-b eelneval kokkuleppel. Museaale ja metoodilist materjali muuseumi fondist välja ei anta. Uurija esitab EKA muuseumile kirjaliku taotluse, mis sätestab uurimisteema ning nimetab soovitud museaalid kas vastavalt MuISi kirjetele, EKA kodulehel asuva digiteegi andmetele või piiritleb materjali autori, eriala või ajastu lõikes. Soovist kogus töötada palume teatada 1 nädal ette.

Kontaktid