Kogu

EKA muuseumikogu sisaldab näiteid parimatest õppetöödest akadeemias ning tema eelkäijates õpetatud erialade lõikes. Muuseumi alakogude jaotuse loomisel on järgitud nii osakondi-õppetoole kui ka kunsti tehnikaid. Ettekujutuse muuseumi kunstikogu iseloomust saab EKA digiteegi kaudu, kus on lisaks praeguseni akadeemia omanduses olevatele töödele esitatud ka muuseumite kollektsioonidesse jõudnud või autorite valduses olevaid teoseid. EKA muuseum on liitunud Eesti muuseumite infosüsteemiga MuIS, mis teeb ajapikku üldsusele veebi vahendusel kättesaadavaks terve EKA muuseumi kogu. Kogud paiknevad kahes suuremas hoidlas – EKA peamajas ja Hoiuraamatukogus Ülemistes. Nii praegu kui ka edaspidi on EKA õppejõududel võimalik museaale tarvitada näidistena õppetöös. Eelneval kokkuleppel saab muuseumi kogu kasutada teaduslikel eesmärkidel ning laenutada töid näitustele väljaspool EKA-t.