MUUTTUUM Draakoni galerii keldrisaalis

PRESSITEADE

 

EKA kunstitudengid maali muutuvat tuuma avastamas

 

Esmaspäeval, 29.04.2013 kell 16.00 avatakse Draakoni galerii keldrisaalis näitus „MUUTTUUM“, mis tutvustab Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide üliõpilaste käesoleval õppeaastal sündinud julgemaid, subjektiivsemaid, (enese)kriitilisemaid sissevaateid maalikunsti kaootilisse, kunstiajaloo raskusest koormatud ja kaasaegse kunsti poolt proovile pandud masinavärki. Teisisõnu keskendub näituseprojekt maali “mõtte” – selle olemusliku tuuma otsingutele ja vaatlustele. Kuivõrd selle mõttelise keskme asukoht ja tähendus ümbritseva kunsti ja elu suhtes on pidevas muutumises – nagu omamoodi kultuurilises Browni liikumises -, saamegi rääkida muuttuumast.

 

Küsimus maali olemusest ja võimalustest kaasaegse kunsti maastikul saadab varjuna mistahes teost, mille loomisel kasutatakse värve, pintsleid ja lõuendit. Rääkides maalist, pööratakse sageli tähelepanu selle üldkunstilistele ja formaalsetele aspektidele või koguni ümberjutustatavale sisule – vajaka jääb arutelust selle üle, kuidas tõlgendada maalile eriomaseid mõtte- ja käsitlusviise siin ja praegu, rakendada erinevaid loomestrateegiaid maalikultuuri väljal, arendada maali tehnilisi ja kujutamisvõtteid.

 

Mõistmaks paremini maaliliste väljendusvahendite erinevaid ilminguid ja potentsiaali nii iseseisvaks kasutamiseks kui seostamiseks teiste kunstitehnikate ja –vormidega, otsustasime käesoleval õppeaastal korraldada inventuuri maali “tööriistakastis”. Lähtusime seejuures tõdemusest, et põhjalik dekonstruktsioon loob eeldused uuteks rekonstruktsioonideks, analüüs sünteesiks. Muuhulgas vaatlesime selliseid maali „ehituskive“ nagu formaat, pind, pintslilöök (kui väikseim jagamatu „elementaarosa“ maali pinnal) ja kujund, värvi visuaalseid ja materiaalseid aspekte, samuti sisu ja vormi suhteid. Laiemalt võttes puudutasime kujutamise ja mittekujutamise ning tähendusloome küsimusi. Selles teemaderingis vastanduvad ning põimuvad teose visuaalsed ja verbaalsed aspektid, kunstniku ja vaataja roll, materiaalne ja mentaalne, nähtav ja kujuteldav.

 

Näitusel „MUUTTUUM“ kohtab väljenduslikke, enesekaemuslikke ja uurimuslikke lähenemisi, näeb nii talitsematut värviorgiat kui värvi hajumist ja taandumist pildiväljalt, leiab maalinguid roostes raualt ja kreemikoogi kuju võtnud maalimaterjale. Oma töödega esinevad EKA vabade kunstide bakalaureuseõppe II ja III astme tudengid ning magistrandid Maria Sildjarevitsh, Grisli Soppe, Katarina Meister, Madli Lavin, Maria Generalova, Johan Henrik Pajupuu, Mari Miller, Kaarel Kütas, Samuel Bachy, Liisa Jugapuu, Kadri Helde, Kristen Rästas, Anna Maria Lapin jt. Väljapaneku kuraatoriks on EKA maali külalisdotsent Vano Allsalu.

 

Näituseprojekti toetab Eesti Kultuurkapital.

 

Näitus jääb avatuks kuni 11. maini 2013.

 

Rohkem infot: Vano Allsalu vano.allsalu@artun.ee tel. 5130555

___________________________________________________Elin KardHobusepea galeriiDraakoni galeriigsm: (+372) 52 85 324tel.: (+372) 6276 777fax: (+372) 6273 631e-mail: galerii@eaa.ee  http://www.eaa.ee/hobusepea http://www.eaa.ee/draakon Hobusepea 2Tallinn 10133

Jaga sõpradega:

Postitas Kunstiakadeemia
Viimati muudetud