Muutuste juhtijad EKAs

Foto: Evert Palmets

EKA disainiteaduskond osaleb Erasmus+ Muutuste juhtijate kaheaastases projektis.

Projekti eesmärk on tuua akadeemilist sektorit ja valitsusväliste organisatsioonide ökosüsteemi üksteisele lähemale ning luua nende oluliste sidusrühmade vahel sügavam mõistmine, võimaldades sidusrühmadel edendada koostööpõhist, kaasavamat disaini- ja disainihariduse praktikat, tunnustades samas juba olemasolevat erinevate huvirühmade teadmust, kasutades sotsiaalse disaini uuenduslikke lähenemisviise. 

24.-26. jaanuaril toimus EKAs projektipartnerite kohtumine, mil tehti kokkuvõtteid senisest uurimistööst ning arutleti projektis valmiva juhendmaterjali ja metodoloogiliste soovituste sisuliste võimaluste üle.

Projekti EKA poolne vastutav täitja, EKA disainiteaduskonna dekaan Ruth-Helene Melioranski tõi selle koostöö olulisust kommenteerides välja asjaolu, et disainipraktika eetilisus, sotsiaalne tundlikkus ning sekkumisvõimekus vajab järjest suuremat tähelepanu. “Sotsiaalse disaini uurimussuunda oleme EKAs juba pikalt arendanud nii erinevate rahvusvaheliste uurimisprojektide kui ka äsja avatud uue sotsiaalse disaini magistriõppe näol.
Change Agents Blueprints projekti raames EKA juhtimisel arendatav juhendmaterjal seob me oma valdkondlikku kogemust Euroopa tippekspertide praktikatega. Saime kinnitust, et meie partnerid ja võrgustik näeb EKA disaini Euroopas sotsiaalse disaini uurimuse esirinnas.”

Projektis osalevad:

Eva Liisa Kubinyi (EKA)

Ruth Melioranski (EKA)

Hedi Meigas  (EKA)

Bori Fehér (MOME)

Bözse Hosszu (MOME)

Kata Damjanovich (MOME)

Teresa Palmieri (UNIBZ)

Ariel Guersenzvaig (Elisava)

Guim Espelt Estopà (Elisava)

Jonathan Ventura (Shenkar)

Bianca Herlo (UDK)

Nara Capdeville (UDK)

Financed by Erasmus+ (ERASMUS + 2022-1-HU01-KA220-HED-000088493)

Rohkem infot projekti kohta: 

http://www.socialdesignnetwork.org/projects/2

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud