Noorte arhitektide idee: Pärnu tulevikutramm

Osa võitjameeskonnast, vasakult: Siim Tanel Tõnisson, Ra Martin Puhkan ja Askim Naz Yildiz. Foto Raul Mee

Noored arhitektid otsisid Pärnus toimunud neli päeva kestnud töötoas tulevikuvisioone uuele linnaosale, mida plaanitakse rajada Pärnu jõe kaldale. Võitis sotsiaalselt jätkusuutliku linna idee, mis pakub erinevatele inimestele taskukohast elamispinda ning ühendab uut linnaosa vanaga trammitee kaudu.  

Eesti Arhitektide Liit, ettevõtte Clever Cities Group ja Pärnu Linnavalitsus korraldasid 14. – 17. juunil Pärnu Keskraamatukogus noorte arhitektide töötoa „Sustainable City“, milles otsiti lennukaid ideid uuele linnaosale. Clever Cities Group kavatseb rajada Pärnu jõe kaldale Suur-Jõe tänava tühermaale kaasaegse linnaosa, mille suurus on 10 hektarit ja elanike arvuks hinnanguliselt 1600 inimest. Töötoas osalenud noorte arhitektide ülesandeks oli kavandada uuele linnaosale visioon, mis saab aluseks avaliku arhitektuurivõistluse lähteülesandele. 

„Eesti arhitektid hakkasid rohepöördest rääkima juba 15 aastat tagasi. Siis ei võetud meid kuulda, kuid nüüdseks on see saanud tegelikkuseks. Arhitektide ja linnaplaneerijatena oskame taaskord juba praegu öelda, millest kujuneb järgmine tervet ühiskonda puudutav suurem probleem. Selleks on elamumajandus ning sellega mittetegelemise tulemid,“ ütles Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd.

Kokku osales ajurünnakus 27 noort arhitekti ja arhitektuuritudengit Eestist, Lätist, Soomest, Ukrainast, Rumeeniast, Ungarist ja Türgist. Žüriile esitati hindamiseks seitse kavandit, mis olid kõik tugeva jätkusuutliku suunitlusega tulevikku vaatavad visioonid. 

Noored arhitektid julgustasid ehituses kasutama tühermaal leiduvaid materjale ja ehitusjäätmeid, pakkusid vihmavee kogumise ja kogukonnaaianduse ideid ning lahendusi sellele, kuidas pöörata linnaku kasuks tuule- ja päikeseenergia. Arvestati loodusliku ja kultuurilise mitmekesisusega ning sotsiaalse jätkusuutlikkusega. Viimane tõigi võidu meeskonnale, kuhu kuulusid Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud noored arhitektid Mark Aleksander Fischer, Siim Tanel Tõnisson ja Ra Martin Puhkan ning Askim Naz Yildiz Aalto Ülikoolist.

„Võitjameeskond just selle teemaga tegeleski, juhtides tähelepanu olulisele tõsiasjale, et me ei saa rajada monofunktsionaalset linnaosa, mis on suunatud ainult ühele konkreetsele ühiskonnagrupile. Linnaosa elujõulisust silmas pidades on oluline, et seal oleksid taskukohased elamispinnad näiteks politseinikele, õpetajatele ja haiglaõdedele. Sellise töö võitjaks valimine näitab, et Clever Cities Group ei ole klassikaline Eesti arendaja. Loodan, et võimalikult suur osa töötoas genereeritud ideedest jõuab ka reaalsusesse,“ kommenteeris Andro Mänd.

Kavand „Clever Cities Connects“ on autorite sõnul planeering, mis võtab fookusesse uue ja olemasoleva linna ühendamise ja mille sihiks on olla Eesti esimene sotsiaalselt jätkusuutlik uusarendus. Riia tänavale nähakse ette uut trammiliini, mis võimaldaks planeeringul olla vahelüliks Rail Baltica raudteejaama ja vanalinna vahel. Ankrupunktidena nähakse kultuurilinnakut endise katlamaja aladel ja uut tihedat ärilinnakut, mis on tugevalt integreeritud olemasoleva tööstusalaga krundi idapoolses otsas. Selleks, et planeering oleks sotsiaalselt jätkusuutlik ja uues linnaruumis oleks tagatud tugev kogukonnatunne, on kavandatud nii üürimaju Pärnu elanikele kui ka kooperatiivseid kortermaju.

Žürii äramärkimise teenis ka töö „Adventure Bay“, mille kontseptsioon keskendus kultuurilisele mitmekesisusele ja loomingulisele linnakeskkonnale, mis toob kokku erineva taustaga inimesi. „Integreerides säästva disaini põhimõtteid, avalikke väliruume, interaktiivseid näitusepindu ja rannaäärseid mugavusi, annab see idee kohalikule kogukonnale platvormi, et taas ühenduda oma juurtega. Nii saab samaaegselt luua ainulaadse sihtkoha, kus külastajad saavad  kogeda ja hinnata kalapüügi kultuurilist tähtsust,“ kirjeldasid žürii erikiitust pälvinud kavandi autorid Valerii Krinberg (Eesti Kunstiakadeemia), Evelīna Tetere (Riia Tehnikaülikool), Alina Oncica (Ion Mincu Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ülikool) ja Aleyna Canpolat (Eesti Kunstiakadeemia).

Žüriisse kuulusid Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd, mentorid Indrek Allmann, Jaan Jagomägi, Sirkku Huisko ja Oskars Vāvere, Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, Pärnu endine linnaarhitekt Karri Tiigisoon ning Clever Cities Groupi esindajad Thomas Abraham ja Marten Palu.  

Töötoa korraldamist toetasid Clever Cities Group, Eesti Kultuuriministeerium, Ruukki, Equitone ja Pärnu Linnavalitsus.

Tutvu EAL pressiteatega

Clever City Connects_IMG_7125
Clever City Connects_IMG_7127
A1_ADVENTURE BAY POSTER
Adventure_Bay_photo_2
Auhinnatud tööd
Jaga sõpradega:

Postitas Tiina Tammet
Viimati muudetud