Professor Krista Kodres valiti Saksimaa Kunstiakadeemia korrespondentsliikmeks

Krista Kodres. Foto: Mark Raidpere

14. oktoobril 2022 valiti professor Krista Kodres Saksimaa Kunstiakadeemia üldkogul akadeemia korrespondentliikmeks.

Ettepanek tehti arhitektuuriteaduskonna liikmete poolt, kes moodustavad kaunite kunstide, etenduskunstide ja filmi, kirjanduse ja keelekasvatuse ning muusika kõrval ühe akadeemia viiest teaduskonnast.

Saksi Kunstiakadeemia ühendab silmapaistvaid kunstnikke ja kunstiteoreetikuid Saksamaalt ja välismaalt. Akadeemia fookuses on Kesk-Saksamaa ning Kesk-Ida- ja Ida-Euroopa naaberriigid ning see näeb end piirideülese kunsti vahendajana ja kunstide huvides töötava avaliku foorumina.

Selle liikmed kohtuvad vastastikuse kogemuste vahetamise eesmärgil, käsitledes aktuaalseid probleeme kunstis, seisukohti ja protsesse ümarlaudades, sümpoosionidel, töötubades, ekskursioonidel, näitustel ja loengutel ning arutlevad tulevikku suunatud kunstivoolude üle. Nad saadavad kriitiliselt avalikke kultuuridebatte ning arendavad oma vaatenurki kunsti ja kultuuri arengu osas. Selles kontekstis on eriti oluline suhtlus naaberriikidega. Akadeemia nõustab võimaluste piires poliitilisi organisatsioone kultuuripoliitiliste otsuste tegemisel.

Saksi Kunstiakadeemia asutati 1996. aastal Saksimaa vabariigi institutsioonina ja sellel on praegu 169 liiget. See tegutseb avalik-õigusliku organisatsioonina ja rahastab oma tööd Saksimaa liidumaa vahenditest ning koostööst partnerite ja sihtasutustega.

Akadeemia töö hõlmab kolme olulist valdkonda: arhitektuuri, kaunite kunstide, etenduskunstide ja filmiosakondades välja töötatud algatusi; kirjandust ja keelearendust; ning muusikat. Neile lisanduvad akadeemiaülesed teemad ja lõpeks arhiivi kui “loovuse mälu” projektid. Tuleval aastal keskendub akadeemia deviisi all “Ärkamine kriisis” kunstnike saatusele sõjas, mille Venemaa Ukraina vastu vallandas. Akadeemia esitab küsimusi mitmelt poolt vaidlustatud demokraatia mõistmise osas Euroopas ning alustab laiaulatuslikku projektide sarja digimaailma võimaluste ja ohtude kohta.

“Krista Kodrese aktiivne osalemine oluliste kunsti-isiksuste koosmõju kujundamisel on meile suureks täienduseks”, sõnab Saksimaa Kunstiakadeemia president, professor Wolfgang Holler.

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud