„Psühhotektoonika“ EKA Galeriis 06.–27.02.2016

Näitus Psühhotektoonika on sissepõige Meri-Kris Jaama ja Johanna Jõekalda katsetustesse ruumielamuste mõõtmisel, jäädvustamisel, analüüsimisel ja võimendamisel. Vaadates individuaalsete ruumielamuste sisse, räägib näitus ruumi peegeldumisest kogemuses ja kogemuse peegeldamisest tagasi ruumi. Keha liikumise, vaatesihtide ning meelemuutuste salvestustes avaldub elamus andmelisel kujul. Kokku saavad tunnetus ja täpsus.

Näitus põhineb stuudios psst! äsja läbi viidud katsetel, mille käigus asetati kaheksa katseisikut nende ruumitaju proovile panevatesse virtuaalsetesse ruumidesse. Katse all olevate ruumimudelite üles ehitamisel lähtuti erinevatele digitaalse ruumiloome võtestikele omastest esteetikatest. Seoses ehitustehnika viimaste arengutega on need arhitektuuris jõuliselt maad võtmas – nende mõju inimpsüühikale on aga vähe teadvustatud. Katseisikud said neist ruumidest pea-ekraanide komplekti abil immersiivse elamuse, mis jäädvusti reaalajas aju-arvuti liidesega.

 

____________

Tänud:

Hasartmängumaksu Nõukogu (Kultuuriminsteerium)

Computational Neuroscience Lab (Tartu Ülikool)

Eesti Arhitektuurikeskus

Eesti Kultuurkapital

Eesti Kunstiakadeemia

Virtual Neuroscience Lab (Tartu Ülikool)

Abikäed Indrek Jõgi

 

Lisainfo psst.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Merilin Talumaa
Viimati muudetud