Putukaväila mastide järelelu

Tallinna Strateegiakeskuse ja EKA arhitektuuriteadukonna vahel sai teoks innovatsioonile suunatud koostööprojekt „ Putukaväila kõrgepingeliinimastidele uue vormi ja funktsiooni andmine: eksperimentaalsed vormikatsetused arhitektuuriteaduskonna Vertikaallabori stuudios.“

3DL vertikaalstuudio uurimusteemaks oli materiaalsuse ümberhindamine läbi konstruktsiooni, struktuuri ja sümmeetria küsimuste, mille läbiviimisel olid „katsekehadeks“ neli Eleringi poolt Pelgurannas senisest kasutusest kõrvalejäävat kõrgepingeliinide masti.

Mastide struktuuri mõtestamiseks ja ümberkorraldamiseks kasutati jadana toimiva seriaalsuse ning de- ja rekonstruktsiooni meetodeid. Funktsioonidest on võimalikud juba praeguseks huvitatud osapooli hõlmavad vaatlus-, ronimis-, maamärgi rakendused ja valgustuslahendused.

Stuudio töökorraldus toimus alateemade kaupa kaheks jaotatud töögruppides:

A – Elektrimastidele lisamine – sekundaarse konstruktsiooni ja/või materjali juurdepanemine.

B – Elektrimastide osade eemaldamine – dekonstrueerimine ja restruktureerimine.

C – Suur pilt – kõik grupid pidi vaatlema mastide tervikut linnaruumilises kontekstis.

Sümmeetriaküsimustes toetuti Iisraelis asuva EKA partnerkooli Shenkar kolledži rahvusvaheliselt tunnustatud voltimiseksperdi ja õppejõu Paul Jacksoni raamatus „How to Make Repeat Patterns: A Guide for Designers, Architects and Artists“ esiletoodud klassifikatsioonidele.

16. septembril 2021 toimus eskiisprojekti „Putukaväila mastide järelelu” avalik esitlus Tallinna linnavalitsuse hoonest voogedastatud veebisündmuse raames, mis oli pühendatud laiemalt „Putukaväila“ temaatikale. Kogu ülekanne on järelvaadatav https://app.sli.do/event/shibxida

Juhendajad: Martin Melioranski, arhitekt MScAAD; Paco Ulman, arhitekt / EKA

Konsultandid: Heiki Meos – konstruktsioonid ja Mihkel Kõrvits – linnaehituslik kontekst

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala 2.–5. kursuse tudengid: Triinu Amboja, Grete Daut, Simon Eiland, Malin Hilding, Andreas Ignacio Hinojosa, Roosmarii Kukk, Katerina Laansoo, Loora Orav, Rebecca Peets, Markus Puidak, Helen Rebane, Mikael Ristmets, Martin Sepp, Sander Sinnep, Kaari Maria Tirmaste, Cristin Marii Titma, Mathilda Viigimäe, Liispet Viira, Laura Liis Vilbiks

Periood: oktoober 2020 – september 2021

Tellija ja rahastaja: Tallinna Strateegiakeskus

Projekt on osa Tallinna Strateegiakeskuse osalusel läbiviidavast Kesk-Läänemere programmi välisprojektist “Roheline kiirtee – innovaatiline rohetaristu planeerimine (B.Green – Baltic Green Urban Infrastructure Planning)”.

Jaga sõpradega:

Postitas Tiina Tammet
Viimati muudetud