Kunstnikud ja disainerid looduse uurijate, mõtestajate ja partneritena tasaarengu kontekstis

Segaduse külvist teadmiste korjeni

Marta Konovalov, Jane Remm

Tallinna Botaanikaaia Meelte aed, Kloostrimetsa tee 52, Tallinn

 

Oktoobrist 2023 märtsini 2024 on Tallinna Botaanikaaia Meelte aia kesksed kastid pühendatud hääbumise, taasloome ja ebakorrapärasuse esteetikale. Osana Eesti Kunstiakadeemia loovuurimuslikust projektist “Kunstnikud ja disainerid looduse uurijate, mõtestajate ja partneritena tasaarengu kontektis” katsetavad disainer Marta Konovalov ja kunstnik Jane Remm, kuidas läbi aiapidamise ja looduses toimiva jälgimise ning minimaalse sekkumise nihutada tüüpilisi toimimisi viise ja otsida viise aias loodusega ühenduses olemiseks. Külvame Meelte aeda segadust ja jälgime, kuidas taimed lähevad aia taha ning tarbetu saab olla kasulik ressurss. Kunsti- ja disainivahenditega protsesse dokumenteerides ja väikeste sekkumiste kaudu nihkeid luues väärtustame looduslikku esteetikat, mis on tihti ebakorrapärane, läbipõimunud ja lagunev. Küsime, kuidas teha kunstnikena ja disaineritena vähem ja liikuda dialoogilisema, koostöisema ja horisontaalsema tegutsemise poole maailmas, mis vajab kohanemist kahanemisega.

 

Meelte aia kastides toimuva dialoogilisus erinevate aedadega ning autorite loomepraktika ja -uurimusega

Marta Konovalovi eesmärgiks on teadmiste korje, aias tarbetuna näiva väärtustamine, ressursitõhusus ja taasloov tekstiilidisain. Kastis toimuv protsess avab, läbi loomepraktika, jääkide ja muu vähem väärtuslikuna tunduva potentsiaali. Teadmiste korje ja rakendamine toimub lähtuvalt Botaanikaaias tekkivatest ressurssidest ja kohalikest tingimustest.

 

Jane Remm keskendub oma lähenemises liikidevaheliste interaktsioonide jälgimisele ja initsieerimisele. Aed on elukeskkonnaks paljudele elusolenditele – taimede õied ja seemned meelitavad kohale putukaid ja linde, juured kasvavad koos seente, lülijalgsete, bakterite ja paljude teistega. Jane dokumenteerib joonistades ja maalides selles nö liikidevahelises sotsiaalses skulptuuris avalduvaid tähendusi ja teiste perspektiive ning kutsub teidki joonistamise abil aias toimuvasse süvenema.

Meelte aia kastide protsessid on dialoogis erinevate aedade ja nende asukatega. Siinse protsessi ning Rõõmu ja Saarde talu taasloome aedades toimuva tulemus formeerub näituseks Tallinna Botaanikaaia troopikamajas jaanuarist märtsini ning areneb dialoogina edasi näitustel autorite aedades Viljandi- ja Võrumaal.

Näitusel on avatud seemnevahetuspunkt “Külvame segadust”. Võta oma aiast korjatud lille ja maitsetaimede seemneid näitusele ja sealt sobivaid kaasa. Seemneid saab vahetada kogu näituse jooksul.

Näitusel toimuvad õpitoad “Hääbumise ilu: taimede mustrid tekstiilil ja jäljed paberil” ja loengud:
21. jaanuaril kell 11.30-13.30 tutvustab töötoas Jane Remm taimede joonistamist kui meetodi süvenemiseks endasse, taimedesse ja inimestevahelistesse suhetesse.
28. jaanuaril kell 13.00-15.00 õpetab Marta Konovalov töötoas kulunud kudumite nõelumist taimedelt värvi saanud lõngadega.
4.veebruaril kõneleb Tiia Morfin pärandseemnete hoidmisest ja külvamisest ning pärandaiandusest.
15. märtsil tutvustab Marian Nummert edasihoidlikku aiandust.

Marta Konovalov on loovuurija, EKA loovuurimuse doktorant, EKA aksessuaari- ja köitedisaini osakonna lektor. Marta Konovalovi loomepraktika keskmeks on tekstiilide parandamine ja taasloome. Ta mõtestab moodi kui tegemise viisi ja tarbimise ning tootmise süsteemi, mis vajavad ümber disainimist ja parandamist. Parandamine ei tähenda algse oleku taastamist vaid uute taasloovate kihtide lisamist, mis võimaldavad rõivastel elada oma elu ja inimesel olla tarbija ja omaniku rolli asemel olla rõivaga suhtes.

CV: https://www.etis.ee/CV/Marta_Moorats/, loominguline portfoolio: www.taasloome.ee

 

Jane Remm on kunstnik, kunstiõpetaja ja loovuurija. EKA loovuurimuse doktorant, Tallinna Ülikooli BFMi kunstide didaktika lektor. Jane Remmi looming keskendub looduskogemuse representatsioonile, koosloomele ja kommunikatsioonile erinevate eluvormidega. Teda huvitab, millised on võimalused mõista ja interpreteerida teiste liikide elukogemust ja nendega kunsti vahendeid kasutades võrdsete dialoogipartneritena suhelda. Ta väärtustab ise-, koos- ja käsitsitegemist kui võimalust tajuda end osana ja peab oluliseks jätkusuutlikku mõtlemist kunstis.

CV: https://www.etis.ee/CV/Jane_Remm/, loominguline portfoolio: www.janeremm.ee

 

Tallinna Botaanikaaed on teadus-, haridus- ja kultuuriasutus, mille tegevus on suunatud taimeriigi kaitsele ja tutvustamisele. Botaanikaaia ülesanne on tõsta inimeste teadlikkust taimedest ning laiemalt ökoloogiast, et aidata kaasa elurikkuse säilitamisele ning loomisele. Samuti pakub Tallinna Botaanikaaia arhitektuurselt kõrge kvaliteediga keskkond häid võimalusi kunstisündmuste korraldamiseks aga ka lihtsalt puhkamiseks ning on seega sobiv koht projekti läbiviimiseks. https://botaanikaaed.ee

Loovuurimuslik projekti “Kunstnikud ja disainerid looduse uurijate, mõtestajatena ja partneritena tasaarengu kontekstis” eesmärgiks on luua ja arendada loovuurimuslikke meetodeid loodusega suhestumiseks, mis aitavad võimendada teadlikku vähem tegemist kunsti ja disaini valdkonnas ning selle kaudu panustada tasaarengu mõtteviisi levikusse, loodusteadlikkuse tõusu ja liikidevahelise koosloome väärtustamisse.

 

Projekt “Kunstnikud ja disainerid looduse uurijate, mõtestajate ja partneritena tasaarengu kontekstis” (1.07.2023−31.12.2024). Finantseerija: Kultuuriministeerium.

binary comment
binary comment
binary comment
binary comment
Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud