Selgusid Eesti Kunstiakadeemia uue hoone kunstikonkursi võidutööd

PAATINA FINAAL 1 lk
PAATINA FINAAL lk 2
PAATINA FINAAL2

Eesti Kunstiakadeemia uue õppehoone avaliku ruumi kunstiteose tellimise konkursile laekus tähtajaks, 8. jaanuariks, 19 tööd, millest kõik kvalifitseerusid võistlema.  12. jaanuaril kogunes žürii koosseisus: Mart Kalm, žürii esimees; Vano Allsalu, Eesti Kunstnike Liidu esindaja; Indrek Köster, Eesti Kunstnike Liidu esindaja; Koit Ojaliiv, Kuu arhitektid; Triin Ojari, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindaja; Ingrid Ruudi, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindaja ja
hääleõiguseta eksperdina Endrik Mänd, Tallinna linnaarhitekt.

Žürii hindas konkursile laekunud kavandeid vastavalt võistlusjuhendis ja kunstiteoste tellimise seaduses toodud kriteeriumidele ning selgitas välja paremusjärjestuse:

1. koht – kavand märksõnaga “Paatina”

Žürii leidis, et kavand on kunstiliselt küllalt huvitav, eelarve piires teostatav, kaasav ja võimaldab edasiarendamist. Liidab akadeemiat ühiskonnaga, kõnetades rohkem tavakodanikku kui kunstiinimest. Ühendab traditsioonilise ja kaasaegse kunsti. Teos provotseerib kaasaegsele kunstile omast sekkumist, kuid seda siiski selgepiirilistes raamides. Turvaline ja vähe riskialdis lahendus. Töö vajab perfektset tehnilist teostust.  Tellija poolt on vaja tugevat järelevalvet.

2. koht – kavand märksõnaga “Kunstiplatvorm”

Žürii arvas, et see leidliku ideega provokatiivne töö seostub ruumiliselt hästi hoonega, suunab liikumist, on avatud uutele tegevustele, võimaldab jätkamist ning avardab
arusaama protsendikunsti võimalustest. On ajas muutuv, uuenev, täienev ja edasiarendatav.
Žürii soovitab ideega arvestada õppetöö korraldamisel ja koostöös linnaga. Kui linn hakkab väljakut kujundama, siis tasuks esitatud ideed kaaluda ja autorid kindlasti
kaasata.
Miinused: ebarealistlik eelarve, ebamääraseks jääb taiese haldamine ning töös pakutud moel on jätkusuutlikkust keeruline tagada.

3. koht – kavand märksõnaga “Avaliku ruumi kunstiteos”
Žürii meelest on siinpuhul tegemist huvitavaima siseruumidesse pakutud kavandiga, mis on dünaamiline ja
intrigeerivalt mobiilne ning mõeldud protsendikunsti konkursi tavaraamidest väljaspool.
Olemuselt pigem näituse- kui püsikunst.

Äramärkimise korras tõstis žürii esile veel kaks kavandit:
“Järgmine peatus: Kunstiakadeemia” – kontseptuaalse minimalismi eest avaliku ruumi hõlmamisel ja
“Ruum” – rohketest installatsiooni ja vitriini hübriididest huvitavaim kavand.

Võidutööde autorid avalikustatakse 24. jaanuaril kell 17.00 avataval EKA uue õppehoone kunstikonkursi näitusel Estonia pst 7 asuvas EKA G Galeriis.

Konkursi võitja saab kunstiteose teostamise eest preemiaks 65 000 €.  Võidusumma sisaldab autoritasusid, kõiki teose valmistamise, transpordi ning paigaldamisega seonduvaid kulusid.  Teise koha preemia suurus on 1500 € ja kolmanda koha preemia suurus 750 €.

EKA uue hoone valmimine on planeeritud 2018. suvesse ja esimene õppeaasta algab seal 2018. septembris.

Lisateave
Solveig Jahnke
kommunikatsioonijuht
solveig.jahnke@artun.ee
Tel 56264949

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud