Sotsiaalse disaini tudengite ettepanekud Ukraina sõjapõgenike lõimumiseks

Märkmik "Kuidas saada presidendiks" aitab noortel ukrainlastel eesmärke püstitada ning liikuda nende täitumise suunas.

Sotsiaalse disaini magistrandid koostöös Kultuuriministeeriumi ning Integratsiooni SA-ga otsisid võimalusi, kuidas toetada Ukraina sõjapõgenike lõimumist Eesti ühiskonda. Tudengid uurisid lõimumise problemaatikat kolmest aspekist – põgenike, kohalike elanike ning sõjapõgenikega töötavate institutsioonide vaatepunktist.

Sõjapõgenike teemat uuriv tudengite tiim jõudis oma uuringus arusaamiseni, et kuigi räägitakse, et Ukraina sõjapõgenik on noore, terve ja kõrgharidusega naise nägu, siis tegelikult on Ukraina sõjapõgenik alaealise noore nägu. Ajutise kaitse saanud sõjapõgenikest on 49,7% alaealised. Seetõttu võttis tiim leida lahendusi, kuidas avada UA noortele uks iseseisvasse ellu Eestis. Tiim töötas välja noorte iseseisvumist toetava matejali, märkmiku, mis aitab neil eesmärke püstitada ning liikuda nende suunas. Autoriteks Kristiina Vähk, Pille Laub, Kristel Vihman.

Sotsiaalse disaini tudeng Kristiina Vähi käis teemat avamas ja oma meeskonna lahendust, märkmikku “Kuidas saada presidendiks” tutvustamas ka ETV+ saates “Horisont”. Vaata uudislõiku: https://etvpluss.err.ee/1609231980/chto-takoe-socialnyj-dizajn-i-kak-on-pomozhet-ljudjam-v-buduwem

Kohalike tiim töötas küsimuse kallal, kuidas teha nii, et avaliku ruumi disain toetaks juhuslikku interaktsiooni ja loomuliku lõimumist? Seda selleks, et lõimumine poleks pealetükkiv sund, vaid loomulik ja Eestiga ning inimestega positiivseid kontakte loov tegevus. Meeskond töötas välja platvormi, milles kõik inimesed saavad jagada oma jalutustrajektoore, mida üksinda või koos ette võtta. Selle abil on võimalik linna avastada uutest nurkadest ning kogeda linna isiklikumana. Jalutamine (vene k. прогулка, ukraina k прогулянка) pole eestlaste seas sama tähendusega kui nt slaavi ja madalmaade kultuuriruumis ning sotsiaalse disaini tudengid otsisid võimalusi, kuidas selle postiivseid aspekte esile tuua. Autoriteks Hanna Pohla, Jan Teevet, Margaret Tilk, Oliver Issak ja Tatiana Larina.

Tiimi premeeriti EKA Design Showcase 2024 “Innovatsiooniga laetud disaini” auhinnaga https://www.artun.ee/eka-disainiteaduskond-jagas-innovatsiooni-ja-sotsiaalse-disaini-auhindu-voitjate-projektid-on-seotud-pogenike-loimumisega

 

Institutsiooni tiim jõudis oma uurimistööga esialgse Ukraina sõjapõgenike lõimumist puudutava küsimuse juurest institutsioonide vahelise võrgustiku koostöö juurde. Võrgustiku koostöö aitab sihtrühmale pakutavaid teenuseid paremini arendada ja töös hoida, seda siis kriiside eel, ajal ja ka pärast. Tudengid töötasid välja töölehed, mis aitavad võrgutiku juhil luua liikmetele selgust võrgustiku ülesehitusse, rollidesse ja ülesannetesse, et aidata kaasa (koos)tööd soodustava keskkonna tekkele. Töölehtedeks on võrgutiku koosseisu kaart, rollide ja ootuste ja arusaamade kirjeldused ning koosloome spikker eesmärkide ja tööviiside sisse seadmisel. Autoriteks Kaimai Kuldkepp, Kristiina Laapas, Kaileen Palmsaar.


Disainistuudio juhendajateks olid Daniel Kotsjuba, Jaanika Jaanits, Jörn Frenzel.
Salarada_ 26.01.2024
Institutsioonid 26.01
Sotsiaalse disaini magistriõppekava tudengite lahendused Ukraina sõjapõgenike lõimumiseks Eestis
Jaga sõpradega:

Postitas Kätlin Leokin
Viimati muudetud