“Tallinna orbiidil. Linnalikud elumudelid loodusmaastike keskel” (arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna magistrantide kogumik)

Tallinna orbiidil. Linnalikud elumudelid loodusmaastike keskel
Raamat sisaldab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala 22 magistrandi visiooni looduslikust linnakeskkonnast. Vaatluse all on Kiili, Rae, Kehra, Loo, Astangu, Naissaar, Lasnamäe, Kopli ja Mustamäe. Üliõpilasi juhendasid prof Andres Alver, prof Veljo Kaasik, doktorant Indrek Rünkla.

Kogumiku aluseks on kokkuvõte 2011/2012 õppeaasta IV kursuse üliõpilastöödest. Igal õppeaastal jaotub tudengite töö kaheks osaks, milles lahendatakse kollektiivse tööna planeering ning projekteeritakse individuaalselt elamisüksused ning lähiala sotsiaalobjektid.

“Tallinna orbiidil” on oma sarjas kolmas. Varasemad kaks kogumikku olid pühendatud selgelt etteantud programmilistele teemadele, esimene Tallinna linna sisealade tihendamise võimalustele, teine aga Tallinnaga ühistranspordiga (rongi ja tulevikutrammiga) ühendatud lähialade rehabiliteerimisele. Käesoleva kogumiku teemaks kujunes varasemate kogumike temaatikate “järelnope”, s.t liiguti jätkuvalt nii Tallinna linnasiseses äärealas kui ka lähivaldades ning teemat võib üldistatult kokku võtta kui liikumist Tallinna orbiidil, mille ühiseks ja siduvaks nimetajaks sel korral võib pidada suhet loodusega.

Toimetanud Eva Kedelauk, Kristel Niisuke, Kristiina Remmelkoor
Kujundanud Eva Kedelauk, Kristel Niisuke ja Kristiina Remmelkoor

190 lk, eesti keeles
Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond, 2013

ISBN 978-9949-467-39-6

Jaga sõpradega:

Postitas Mairon L
Viimati muudetud