EKA kolleegi-, loome- ja teaduspreemia saajad 2020

Kuvatõmmis EKA aastalõpusaatest

Neljapäeval, 17. detsembril tunnustati EKA TV aastalõpusaate käigus EKAlasi loome-, teadus- ja kolleegipreemiatega. Lisaks kuulutati välja aasta tegu, mille pälvis kogu kunstiakadeemia kollektiiv tervikuna kriisiajal distantsõppe õnnestumise ja e-õppele ülemineku eest.

Loomepreemiate laureaadid 2020

 • Sille Pihlak ja Siim Tuksam – erakordsel viisil tehnilist taristut ja maastikku kujundava maamärgi “Soorebane” eest.
 • Epp Lankots – avastusliku näituse “Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil” koostamise eest Arhitektuurimuuseumis koos Triin Ojariga.
 • Eve Kask – EKA esimese loomeuurimusliku grandi “Kuidas rääkida salapaigast seda reetmata” näituse kureerimise eest koostöös EKA ja teiste ülikoolide üliõpilastega.

Loomepreemiate žüriisse kuulusid professor Jaan Toomik, dotsent Ott Kagovere, lektor Katrin Koov, vanemteadur Kädi Talvoja ning rektor Mart Kalm. Tunnustusega kaasneb 2000€ suurune rahaline preemia.

 

Teaduspublikatsiooni preemiate laureaadid

 • Monograafiad ja kogumikud: Lilian Hansar – Eesti linnaehituse ajalugu. Keskajast tsaariaja lõpuni. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2019
 • Akadeemilised artiklid: Liisa-Helena Lumberg – The World on Your Pencil Tip. Baltic German Artists’ Travel Materials as Mediators of Knowledge in the Context of Travelling in the Enlightenment. – Journal für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 1, 2020, lk 29−50. “Prorafaeliidid”. Religioosse kunsti klassikaline ideaal ja teoste toimijapotentsiaal 19. sajandi esimesel poolel Eesti- ja Liivimaal. – Kunstiteaduslikke Uurimusi, 29 (1–2), 2020, lk 90−120.
 • Praktika- või loomepõhised uurimused: Sofia Hallik ja Darja Popolitova – Digitally Produced Jewellery: Tactile Qualities of a Digital Touch. – Journal for Artistic Research 19, 2019

Teaduspublikatsiooni preemiate laureaadid otsusas EKA teadusnõukogu. Tunnustusega kaasneb 1500€ suurune rahaline preemia.

Kolleegipreemia laureaadid 2020

 • Aasta kolleeg 2020 – Triin Krünberg, Kvaliteedijuht
 • Aasta tulija 2020 – Katrin Tiirman, Haldusspetsialist
 • Aasta juht 2020 – Kaido Kruusamets, Haldusjuht
 • Aasta meeskond 2020 – IT osakond: Kristjan Eichler, Robert Luig, Tener Ilistom
 • Aasta tegu 2020 – Distantsõppe õnnestumine ja e-õppele üleminek. See on tunnustus kogu EKA perele selle eest, kuidas suudeti kriisiajal olla innovaatilised ja paindlikud. Eraldi äramärkimise osaliseks said lektorid ja õppejõud Sandra Nuut, Maria Sidljarevitš, Anneli Porri, Airi Triisberg ning Hans-Günter Lock.

Kolleegipreemiate saajad valiti hääletuse teel, oma hääle andis 74 EKA töötajat.

 

Palju õnne kõikidele premeeritutele!

Jaga sõpradega:

Postitas Maarja Pabut
Viimati muudetud