Töö EKA vabade kunstide teaduskonnas

Foto: Tõnu Tunnel
  • Animatsiooni osakonna dotsent (1,0 ametikohta) alates 19.08.2024

  • Skulptuuri ja installatsiooni stuudio meister 
    tähtaeg: 04.02.2024, vt info allpool

Animatsiooni osakonna dotsent

Koormus: 1,0 ametikohta
Töö tegemise asukoht: Tallinn
Lepingu tüüp: tähtajatu
Töö algus: 19.08.2024

Dokumentide esitamise tähtaeg: 28. veebruar 2024
Eesti Kunstiakadeemia on Eesti ainus arhitektuuri-, disaini-, kunsti- ja kunstikultuurialast kõrgharidust andev avalik-õiguslik ülikool, mis on tegutsenud katkematult 1914. aastast.

Eesti Kunstiakadeemias koolitatakse kunstnikke, arhitekte, disainereid, kunstiteadlasi ja restaureerijaid. Õppida on võimalik ligi 30 erialal, millel õpib umbes 1200 üliõpilast.

Dotsent on oma eriala tunnustatud õppejõud. Dotsendi ametikoha eesmärk on oma ainevaldkonna õppe läbiviimine, teadus-, arendus- ja/või loometegevuses aktiivne osalemine, nendesse tegevustesse kaasatud üliõpilaste ja õppejõudude tulemuslik juhendamine.

Animatsiooni osakonna dotsendi kohale oodatakse oma erialal tunnustatud animatsioonikunstnikku, kel on kogemus õppejõuna töötamisel. Dotsendi ametikoha eesmärk on läbi viia oluline osa osakonna õppetööst, vajalik on vähemalt ühe animatsioonitehnika valdamine kõrgtasemel ning oskus seda õpetada ning suutlikkus seda arendada. Dotsendi pädevusse jääb õppemetoodikate ja õppekavade arendamine, tihe koostöö professori ja eriala tehniliste ekspertidega nii animatsiooni kõrghariduse kui Eesti animatsioonivälja laiema kvaliteedi ja tugevuse tõstmiseks.

Rohkem infot dotsendi tööülesannete kohta leiab dotsendi ametijuhendist.

Nõudmised kandidaadile:

• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• oma eriala tunnustatud loomeisik;
• pädevus korraldada õppetööd ja õpetada oma eriala aineid vähemalt kõrghariduse
esimesel kahel astmel (vajalik õpetamise kogemus kõrgkoolis) ning üliõpilaste
juhendamise kogemus (välja arvatud juhul, kui kandidaat ei ole töötanud kõrgkoolis
korralise õppejõuna);
• suutlikkus arendada õppekavu ja õppemetoodikat;
• varem õppejõuna töötanud isik peab olema osalenud viimase viie aasta jooksul
õpetamisalases täiendusõppes;
• vähemalt viieaastane aktiivne teadus-, arendus- või muu loometegevus (TAL-tegevus)
ning suutlikkus juhtida ja suunata oma ainevaldkonna TAL-tegevust ning taotleda selleks
vajalikku rahastust;
• eesti keele oskus C2 ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
• meeskonna või projekti juhtimise kogemus;
• juhtimis-, koostöö- ja suhtlemisalaste pädevuste olemasolu.

Rohkem infot dotsendi ametinõuete kohta leiab siit.

Esitatavad dokumendid:
• allkirjastatud avaldus rektori nimele;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust ja teaduskraadi kinnitav dokument ning selle lisade koopiad;
• digitaalne portfoolio (10-25 tööd) valdkonna tööde näidistega;
• ülevaate ja tõenduse erialases loometegevuses saavutatud silmapaistvate, tunnustust
leidnud tulemuste kohta;
• akadeemilise töötaja õpetamisportfoolio;
• teised dokumendid, mida kandidaat oluliseks peab.
Dokumendid saata kas e-posti aadressile personal@artun.ee või personaliosakonda
aadressil Põhja pst 7, 10412 Tallinn, ruum D202.
Eesti Kunstiakadeemia pakub:
• tähendusrikast tööd arenevas Eesti suurimas elukestva kunsti-, disaini- ja arhitektuuri
õppekeskkonnas;
• koostöö- ja täiendusvõimalusi teistes maailma ülikoolides;
• toetavat erialast meeskonda ning tugevat üliõpilaste kogukonda;
• 56 päeva puhkust ja paindlikku tööaega;
• soodsamaid sportimisvõimalusi;
• inspireerivat ja tänapäevast töökeskkonda Tallinna Kalamajas.

Täiendavat infot animatsiooni osakonna dotsendi ametikoha kohta saab vabade kunstide
teaduskonna dekaan Kirke Kangrolt kirke.kangro@artun.ee. Täiendav info töötamisest
Eesti Kunstiakadeemias või kandideerimise kohta personalijuht
Dagmar Raidelt dagmar.raide@artun.ee.

___________________

Skulptuuri ja installatsiooni stuudio meister 

 

– tähtaeg: 04.02.2024

Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskond otsib oma meeskonda motiveeritud ja võimekat skulptuuri ja installatsiooni stuudio meistrit 1,0 ametikohale. Meister on osakonna tehniline ja loominguline partner, õppetöö ja assisteerimisega paralleelselt avaneb sel kohal võimalus eksperimenteerida erinevate materjalide ja tehnikatega. Meister on üliõpilastele väga oluline tehniline tugi nii õppetöös kui ka näituste installeerimisel.

Peamised tööülesanded:
stuudio õppetöö praktilise osa (tehnoloogia) nõustamine ja juhendamine;
tööohutuse alane juhendamine ja selle järgimise tagamine;
stuudios õppetöö läbiviimise tehnilise toe teostamine;
õppetöö läbiviimiseks vajaminevate materjalide ja töövahendite korrashoiu tagamine;
eriala õppetöö juhi nõustamine vastava tehnoloogia õppe jooksval planeerimisel.

Ootused kandidaadile:
hea meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus;
algatusvõime ja loovus uute lahenduste väljatöötamiseks ning elluviimiseks;
kompetentne skulptuuri põhitehnikates;
teadmised vormivõtu protsessist;
kasuks tulevad erinevate materjalide alased oskused;
teadmised valuskulptuuri osas.

Meie pakume:

huvitavat tööd jõudsalt arenevas Eesti suurimas elukestva kunsti-, disaini- ja arhitektuuriõppe keskkonnas;
inspireerivat ja tänapäevast töökeskkonda Kalamajas (Põhja pst. 7);
paindlikku tööaega;
35 kalendripäeva puhkust; talvepuhkust jõulude ja aastavahetuse ajal;
sporditoetust 100 eurot kvartalis, kolme tasustatud tervisepäeva aastas;
põnevaid ühisüritusi; võimalust külastada EKA loenguid ja kursusi.

Kandideerimiseks palun saatke CV ja lühike motivatsioonikiri läbi CV-online’i või aadressile personal@artun.ee hiljemalt 4. veebruariks 2024.

 

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud