Tule EKA animatsiooni professoriks!

EKA hoone. Tõnu Tunnel

ANIMATSIOONI PROFESSOR 

Koormus: 1,0 ametikohta
Töö tegemise asukoht: Tallinn
Lepingu tüüp: tähtajatu
Töö algus: 22.08.2022
Dokumentide esitamise tähtaeg: 7. märts 2022

 

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti ainus arhitektuuri-, disaini-, kunsti- ja kunstikultuurialast kõrgharidust andev avalik-õiguslik ülikool, mis on tegutsenud katkematult 1914. aastast. Eesti Kunstiakadeemias koolitatakse  kunstnikke, arhitekte, disainereid, kunstiteadlasi ja restaureerijaid. Õppida on võimalik ligi 30 erialal, millel õpib umbes 1200 üliõpilast.

Animatsiooni osakonna professori kohale oodatakse rahvusvahelisel tasemel tegutsevat professionaalset animatsioonikunstnikku, kel on olemas arvestatav kogemus õppejõuna töötamisel. Professori ametikoha eesmärk on erialane õppe-, loome- ja arendustegevus ning selle korraldamine nii vabade kunstide teaduskonnas kui akadeemias laiemalt, samuti akadeemilise järelkasvu kindlustamine. Professor peab omama rahvusvahelist erialast võrgustikku ning suutma kureerida akadeemias pakutavat kaasaegse animatsiooni õppekava.

Rohkem infot professori tööülesannete kohta leiab professori ametijuhendist.

 

Nõudmised kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • oma erialal rahvusvaheliselt tunnustatud loomeisik;
 • pädevus korraldada õppetööd ja õpetada oma eriala aineid kõrghariduse kõigil astmetel (vajalik õpetamise kogemus kõrgkoolis) ning üliõpilaste juhendamise kogemus (välja arvatud juhul, kui kandidaat ei ole töötanud kõrgkoolis korralise õppejõuna);
 • suutlikkus arendada õppekavu ja õppemetoodikat;
 • varem õppejõuna töötanud isik peab olema osalenud viimasel viie aasta jooksul õpetamisalases täiendusõppes;
 • vähemalt seitsmeaastane rahvusvaheline aktiivne teadus, loome ja arendustegevus (TAL-tegevus) ning suutlikkus juhtida ja suunata oma ainevaldkonna TAL-tegevust ning taotleda selleks vajalikku rahastust;
 • inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel (eesti keelt mitte oskaval kandidaadil peab olema soov eesti keelt õppida);
 • meeskonna või projekti juhtimise kogemus;
 • juhtimis-, koostöö- ja suhtlemisalaste pädevuste olemasolu. 

Rohkem infot professori ametinõuete kohta leiab siit.

 

Esitatavad dokumendid (dokumendid esitatakse nii eesti kui ka inglise keeles):

 • allkirjastatud avaldus rektori nimele;
 • elulookirjeldus (CV), mis sisaldab struktureeritud andmeid loomingulise, teadusliku (publikatsioonide loetelu), pedagoogilise töö ning erialase juhtimis- ja arendustegevuse kohta. Publikatsioonide loetelu võib olla esitatud CVst eraldi;
 • haridust ja teaduskraadi kinnitav dokument ning selle lisade koopiad;
 • digitaalne portfoolio (10-25 tööd) valdkonna tööde näidistega;
 • ülevaade ja tõenduse rahvusvahelisest tegevusest, mis kinnitab rahvusvahelist tunnustatust loomeisikuna;
 • akadeemilise töötaja õpetamisportfoolio;
 • visiooni või tegevuskava järgmiseks tööperioodiks (kuni 3000 tähemärki);
 • teised dokumendid, mida kandidaat oluliseks peab.

 

Dokumendid saata kas e-posti aadressile personal@artun.ee või personaliosakonda aadressil Põhja pst 7, 10412 Tallinn, ruum D202.

 

Eesti Kunstiakadeemia pakub:

 • võimalus olla eestkõneleja valdkonna arengus;
 • tähendusrikast tööd arenevas Eesti suurimas elukestva kunsti-, disaini- ja arhitektuuri õppekeskkonnas;
 • koostöö- ja täiendusvõimalusi teistes maailma ülikoolides;
 • toetavat erialast meeskonda ning tugevat üliõpilaste kogukonda;
 • 56 päeva puhkust ja paindlikku tööaega;
 • soodsamaid sportimisvõimalusi;
 • inspireerivat ja tänapäevast töökeskkonda Tallinna Kalamajas.

Täiendavat infot animatsiooni professori ametikoha kohta vabade kunstide teaduskonna dekaan Kirke Kangrolt kirke.kangro@artun.ee. Täiendav info töötamisest Eesti Kunstiakadeemias või kandideerimise kohta personalijuht Dagmar Raidelt dagmar.raide@artun.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud