Tule EKA tootedisaini õppejõuks!

EKA aatrium.Foto: Tõnu Tunnel
EKA aatrium. Foto: Tõnu Tunnel

TOOTEDISAINI DOTSENT, eriala juht

Koormus: 1,0 ametikohta
Töö tegemise asukoht: Tallinn
Lepingu tüüp: tähtajatu
Töö algus: 22.08.2022
Dokumentide esitamise tähtaeg: 7. märts 2022

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti ainus arhitektuuri-, disaini-, kunsti- ja kunstikultuurialast kõrgharidust andev avalik-õiguslik ülikool, mis on tegutsenud katkematult 1914. aastast. Eesti Kunstiakadeemias koolitatakse kunstnikke, arhitekte, disainereid, kunstiteadlasi ja restaureerijaid. Õppida on võimalik ligi 30 erialal, millel õpib umbes 1200 üliõpilast.

Dotsent on oma eriala tunnustatud õppejõud. Dotsendi ametikoha eesmärk on oma ainevaldkonna õppe läbiviimine, teadus-, arendus- ja/või loometegevuses aktiivne osalemine, nendesse tegevustesse kaasatud üliõpilaste ja õppejõudude tulemuslik juhendamine.

Tööülesanded:

 • tootedisaini õpetamine kahel esimesel kõrghariduse astmel;
 • tööstusdisaini eriala juhtimine bakalaureuse õppekaval (õppekava tööstus- ja digitootedisain);
 • loengute ja projektõppe läbiviimine ja lõputööde juhendamine;
 • tudengite individuaalse arengu toetamine ja õppe tagasisidestamine;
 • tootedisaini valdkonna mõtestamine ja edasiarendamine Eestis;
 • teadus- ja arenduskoostöö suurendamine tootedisaini valdkonnas.
 • Kasuks tulevad teadmised ja kogemused ringmajanduses ja jätkusuutlikus disainis ning soov edendada rahvusvahelisi suhteid teiste ülikoolidega.

Nõudmised kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • oma eriala tunnustatud loomeisik;
 • inglise keele oskus B2 tasemel;
 • pädevus korraldada õppetööd ja õpetada oma eriala aineid vähemalt kõrghaiduse esimesel kahel astmetel (vajalik õpetamise kogemus kõrgkoolis) ning üliõpilaste juhendamise kogemus (välja arvatud juhul, kui kandidaat ei ole töötanud kõrgkoolis korralise õppejõuna);
 • suutlikkus arendada õppekavu ja õppemetoodikat;
 • varem õppejõuna töötanud isik peab olema osalenud viimasel viie aasta jooksul õpetamisalases täiendusõppes;
 • vähemalt viieaastane aktiivne teadus-, arendus- või muu loometegevus (TAL-tegevus) ning suutlikkus juhtida ja suunata oma ainevaldkonna TAL-tegevust ning taotleda selleks vajalikku rahastust;
 • meeskonna või projekti juhtimise kogemus;
 • juhtimis-, koostöö- ja suhtlemisalaste pädevuste olemasolu. 

Rohkem infot dotsendi ametinõuete kohta leiab siit.

Esitatavad dokumendid:

 • allkirjastatud avaldus rektori nimele;
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust ja teaduskraadi kinnitav dokument ning selle lisade koopiad;
 • digitaalne portfoolio (10-25 tööd) valdkonna tööde näidistega;
 • ülevaate ja tõenduse erialases loometegevuses saavutatud silmapaistvate, tunnustust leidnud tulemuste kohta;
 • akadeemilise töötaja õpetamisportfoolio;
 • visiooni või tegevuskava tööstusdisaini eriala arendamiseks;
 • teised dokumendid, mida kandidaat oluliseks peab.

Dokumendid saata kas e-posti aadressile personal@artun.ee või personaliosakonda aadressil Põhja pst 7, 10412 Tallinn, ruum D202.

 

Eesti Kunstiakadeemia pakub:

 • võimalust olla eestkõneleja valdkonna arengus;
 • tähendusrikast tööd arenevas Eesti suurimas elukestva kunsti-, disaini- ja arhitektuuri õppekeskkonnas;
 • koostöö- ja täiendusvõimalusi teistes maailma ülikoolides;
 • toetavat erialast meeskonda ning tugevat üliõpilaste kogukonda;
 • 56 päeva puhkust ja paindlikku tööaega;
 • soodsamaid sportimisvõimalusi;
 • inspireerivat ja tänapäevast töökeskkonda Tallinna Kalamajas.

Täiendavat infot tootedisain dotsendi ametikoha kohta saab disainiteaduskonna dekaan Ruth-Helene Melioranskilt ruth.melioranski@artun.ee. Täiendav info töötamisest Eesti Kunstiakadeemias või kandideerimise kohta personalijuht Dagmar Raidelt dagmar.raide@artun.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud